Advertenties

Controle honden(belasting) gemeente Medemblik

image

image Vanaf maandag 30 mei wordt in de gemeente Medemblik gecontroleerd of iedereen die een hond heeft wel  hondenbelasting betaald.

Wanneer men 1 of meerdere honden heeft, dan is men verplicht aangifte te doen en hondenbelasting te betalen.

De controle wordt uitgevoerd door Legitiem b.v. De controleur kan bij u aanbellen en vragen stellen over het wel of niet hebben van een hond.

De controleurs kunnen zich legitimeren met een bewijs van de gemeente.

imageNiet thuis?
Als u niet thuis bent en de controleur heeft het vermoeden dat u op uw adres 1 of meerdere honden houdt, laat hij een brief met aangifteformulier achter in uw brievenbus.

Wacht niet op de controleur
Heeft u sinds kort een hond en nog geen aangifte gedaan wacht u dan niet tot de controleur komt. Het snelste kun u ons aangifteformulier (Hond aanmelden voor hondenbelasting (DigiD)) invullen en opsturen.

Tarieven
De tarieven en overige informatie over de hondenbelasting kunt u lezen op Hondenbelasting aanmelden.


Kleine 2 ton aan hondenbelasting
In 2015 werd er in de gemeente Medemblik een kleine € 200.000,- geïnd aan hondenbelasting. De gemeente kan dit geld naar eigen inzichten besteden.

Er zijn steeds meer gemeenten die stoppen met het heffen van deze belasting omdat het nauwelijks iets opbrengt vanwege de perceptiekosten. Dat zijn kosten voor de controle op honden en de verwerking van de administratie.

Een gemeente is niet verplicht hondenbelasting te heffen. Het feit dat ook het huidige college deze bron van inkomsten kan blijven gebruiken geeft aan dat de (een meerderheid van de) gemeenteraad het hiermee eens is, al is het dat VVD Medemblik het graag ziet dat de hondenbelasting juist wel wordt gebruikt voor het doel. Of dat ook het geval zal zijn en in welke mate moet duidelijk worden door middel van de IBOR.

Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
De gemeente Medemblik ontwikkelt momenteel een plan voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Met dit plan wordt beheer en onderhoud beter afgestemd met ruimtelijke ontwikkelingen en is omschreven hoe dit zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden en de omgeving hierbij betrokken wordt.

Hondenuitlaatplaatsen (HUP)
Een voorbeeld hiervan is dat een gemeente inwoners meer ruimte en mogelijkheden wil bieden om mee te denken en mee te doen, door bijvoorbeeld zelf initiatieven te ondernemen in de openbare ruimte of vroegtijdig ideeën in te brengen bij nieuwe ontwikkelingen. Ook wordt gewerkt met een gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat groot onderhoud in een waar mogelijk in één keer wordt aangepakt en alle onderdelen in de openbare worden meegenomen (hondenuitlaatplaatsen, wegen, riolering, groen, etc.).

Participatie
Het is niet bekend of bij het uitwerken van de nieuwe werkwijze de ervaringen en wensen van alle belanghebbenden worden meegewogen of op welke wijze burgers hierop kunnen inspreken (burgerparticipatie).

Planning
Naar verwachting wordt het plan Integraal Beheer in de Openbare Ruimte in juni behandeld door de gemeenteraad althans de planning is dat het stuk in juni de gemeenteraad wordt aangeboden.

Advertenties