Advertenties

Staatsbosbeheer in West-Friesland: Vogeleiland De Kreupel

imageimage 
imageWest-Friesland is het gebied van land- en tuinbouw. Hier groeien kolen, aardappelen, tulpen en lelies. Maar natuur is er ook. De Weelen, tussen Enkhuizen en Andijk, is een ruige verrassing tussen de strakke landbouwkavels. Onverharde paden voeren door een afwisselend landschap: water, bos en wei, in voorjaar en zomer vol met vlinders.

De gebieden Onderdijk en De Kreupel bieden een thuis aan honderden soorten vogels. Op de ruige landtongen van Onderdijk huist een grote kolonie lepelaars. Ook broeden er aalscholvers. De Kreupel is zelfs een speciaal vogeleiland. Dit open, vrijwel onbegroeide gebied is een waar vogelwalhalla. Het is er zo goed vertoeven dat zich hier in een paar jaar tijd de grootste broedkolonie visdiefjes van West-Europa heeft gevestigd. Tijdens excursies kun je De Kreupel en zijn 160 vogelsoorten bezoeken.

Vogeleiland De Kreupel

De kreupel is een eiland exclusief aangelegd voor vogels. Het eiland ligt in het IJsselmeer op 4,5 km van Andijk. Eigenlijk is het een archipel van kleinere en grote eilanden, ondieptes, geulen en dammen. Het is 70 hectare groot. Het IJsselmeer is een zeer voedselrijke plek voor vogels. In de buurt zijn er echter onvoldoende plekken voor vogels om te rusten en te broeden. Verschillende vogelsoorten, zoals visdieven, nestelen graag in op het eiland. Visdieven broeden op de kale zandeilanden en foerageren op het open water in de ruime omtrek. Daarnaast rekenen we jaarlijks duizenden zwarte sterns, aalscholvers, kokmeeuwen, diverse eenden en nog veel meer tot de vaste gasten van dit kleine vogelrijk.

Jong landschap

Het eiland werd al in het jaar van aanleg gekoloniseerd door pioniervogels als sterns, plevieren en kluten. Het gebied is een belangrijke rustplaats voor vogels na het broedseizoen. Het beheer van de Kreupel is erop gericht om het kenmerkende pionierlandschap te behouden. Er wordt daarom jaarlijks gemaaid en bomen worden verwijderd. De kreupel is een soort luxe resort/voor pioniervogels, net geen all inclusive want ze moeten in het IJsselmeer zelf nog de vis halen.

Toegankelijkheid

De Kreupel is alleen toegankelijk voor de vogels zelf. Ten zuiden van De Kreupel vind je de natuurhaven met een aantal aanlegsteigers. Daar heb je goed zicht op De Kreupel. De natuurhaven is geopend van 1 april tot 1 oktober. Om de rust voor de vogels te garanderen, zou je de haven kunnen bestempelen als stiltegebied daarom mag je daar bijvoorbeeld niet zwemmen, barbecueën en muziek draaien of maken.

Advertenties