Advertenties

Het HVC-debacle; de burger betaalt (nog steeds)

imageSinds 2012 is het bekend dat de directeur van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar fors wordt beloond voor zijn werkzaamheden. Zijn salaris van om en de nabij de € 265.000 ligt evenwel ver boven de Balkenendenorm en intussen heeft menig fractie uit de regio waar HVC huisvuil ophaalt moties ingediend om dit aan te pakken, want het is maatschappelijk niet meer te verantwoorden dat een dergelijk hoog salaris nog wordt uitgekeerd. Daarbij moeten nog andere vergoedingen worden opgeteld, zoals de kosten voor een dienstauto (€ 67.000 per jaar). Maar niet overal in de regio is men ervan overtuigd dat een dergelijk hoog salaris (bij elkaar ruim € 330.000 per jaar) moet worden aangepakt.

In de gemeente Medemblik was het de VVD die in 2014 een motie indiende om het salaris van de directeur aan te pakken.

Anno 2016 schijnt er nog niets gedaan te zijn, althans het is niet geheel duidelijk wat de aandeelhouders (o.a. 46 gemeenten en zes waterschappen in de regio) nu daadwerkelijk gedaan hebben waardoor het hoge salaris snel wordt aangepakt. Onlangs heeft de fractie van PWF van de gemeenteraad Medemblik zich hierover uitgelaten en is voornemens een motie in te dienen om het salaris aan te pakken.

Men kan beter het college van B&W vragen wat het sinds de motie van de VVD nu eigenlijk gedaan heeft om de wil van de raad uit te voeren. Belangrijk is dat deze kwestie niet op zijn beloop wordt gelaten. Het bedrijf heeft een gigantische schuld waarvoor de gewone burger middels hoge afvalstoffenheffing moet opdraaien en dan is het zeker gepast dat het salaris van de directeur flink wordt gematigd en dat allerlei privileges worden teruggedraaid.

De gemeente Medemblik moet nu maar eens duidelijk maken richting burgers waar het college nu precies staat, wat het heeft gedaan en hoe het deze kwestie gaat aanpakken en wanneer de burgers een flinke verlaging van de hoge afvalstoffenheffing kan tegemoet zien! Met de komst van de container voor plastic afval doet de burger al van alles om het huisvuil te scheiden maar moet daar wel fors voor betalen!

Hoogste regionen
Zo betaalt een alleenstaande in de gemeente Medemblik € 287,80 en een huishouden van twee of meer personen € 381,79. Ongeacht wat een burger aan huisvuil produceert.

Dat is flink boven het landelijk gemiddelde! Gemiddeld betaalt een huishouden 242 euro per jaar, een eenpersoonshuishouden betaalt 210 euro en een meerpersoonshuishouden 258 euro per jaar.  Dat het goedkoop kan bewijst Eemsmond: de laagste heffing in Nederland met een tarief van 40 euro per jaar! Medemblik zit met een gemiddelde van € 334 – landelijk gezien –  in de hoogste regionen!

Intussen is HVC-directeur Wim van Lieshout tot 1 september “gepland afwezig’ volgens het Noordhollands Dagblad en wordt hij tijdelijk opgevolgd door Martien den Blanken, die zich uiteraard niet heeft aangemeld als vrijwilliger. Ook deze kosten komen weer voor rekening van de burger.

Maar om het huisvuil aan te pakken moeten we overgaan naar het systeem van ‘de vervuiler betaalt’. Hoe meer huisvuil u produceert hoe meer u betaalt. Dat is ook de doelstelling van het Rijk! In het Programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Rijk staat dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden moet worden met een maximum van 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar.

Dat het werkt in de praktijk wijst o.a. een proef uit in Zwolle. Daar is recentelijk een experiment gestart met omgekeerd inzamelen. Daarbij was het resultaat van 350 inwoners die meededen, dat het gemiddelde restafval in een jaar tijd van 162 kilo gemiddeld naar 22 kilo per jaar werd teruggebracht. (Artikel Binnenlands bestuur; vermindering restafval tot 10 procent). Daarnaast is te zien dat door de bewustwording in deze gemeente de afvalstoffenheffing van inwoners door dit systeem duidelijk over het algemeen gedaald zijn.

Het principe de vervuiler betaalt (Polluter Pays Principe of PPP in het Engels) houdt in dat degenen die schade toebrengt aan het milieu de economische kosten zou moeten betalen. Produceert u meer huisvuil dan moet u daar ook voor betalen!

Er zijn nu genoeg moties ingediend, nog meer moties van hetzelfde is ongewenst. Het wordt tijd, hoog tijd dat niet de burger het gelag betaalt!

Advertenties

4 Reacties

 1. Mijn inziens is dit dan het topje van de ijsberg. Het begint blijkbaar ‘weer’ bij de burgers. Hoe zit het met al die afvalbergen van de onzinnige productie-industrie of dat in het restaurant- en horecawezen e.d? De vervuiling van de burger zal echt wel in het niet vallen bij de handel, industrie en dienstverlenende sectors enz. Politiekland lijkt zich alleen nog te focussen op hoe de burger aangepakt en gestraft kan worden voor het al dan niet nalaten van zaken. En waar het geld zit of naar toe gaat….. Weet u het, weet ik het.

  Like

 2. Even simpel, je moet niet naar gemiddelde kijken, In India betaald een burger niets. Waar het hier om gaat is het een markt conformsalaris, doet zo’n directeur dat werk wat beloond mag worden met dat, forse, salaris. Nee ik denk het niet. De complexiteit van de organisatie, het aantal personeelsleden en de werkzaamheden zijn niet voldoende groot/complex of ingewikkeld die zo’n salaris kunnen verantwoorden. kortom Balkelende norm is voldoende. Ik zag net in de brievenbus een brioef van gemeente Medemblik over een 3de huisvuil containre, moet ik het werk van sortiva gaan doen???? En HDPE LDPE PVC TEFLON Nylon etc gaan scheiden?

  Like

  • Uitgangspunt is de Balkenendenorm. De regering heeft destijds bepaald dat functionarissen in (semi)overheidsdienst niet meer mogen verdienen dat de Balkenendenorm. India erbij halen is appels met peren vergelijken. Het is echter interessant dat er elders in het land huisvuil voor veel lagere heffingskosten verwerkt kan worden dan hier. Eemsmond mag misschien exceptioneel zijn, het blijft een gegeven dat het kennelijk voor slechts 40 euro kan worden verwerkt! Intussen wordt er jarenlang over de kwestie gesproken en vergaderd, moties ingediend, moties aangenomen of verworpen maar feitelijk gebeurt er niets, de algemene gedachte is dat de burger toch wel betaalt!

   De politiek moet zich nu eens van haar beste kant laten zien en er van alles aan doen dit flink aan te pakken, zo snel mogelijk! Laten ze beginnen met als doel te stellen dat over twee jaar de burger nog maar de helft betaalt van wat het nu kwijt is aan heffingskosten. Hoe dat moet worden opgelost is een zaak van directie en personeel van HVC NV en het commissariaat. Daarbij kan de directeur het goed voorbeeld geven door genoegen te nemen met een salaris conform de Balkenendenorm en verder neemt hij maar de fiets of openbaar vervoer in plaats van een dure dienstwagen.

   Iemand mailde het volgende: “De directeur kan ook een vuilniswagen gebruiken om op kantoor te komen, zijn personeel rijdt er immers alle dagen mee!”

   Like

   • wat een compleet onzin antwoord. Deze man is niet verplicht om salaris in te leveren, wordt hij hier door verplicht is de gang naar de rechtbank de volgende stap die hij zal doen waarna hij 100% een miljoenen schadevergoeding gaat krijgen en vanwege een verstoord arbeidsrelatie ontslagen worden.

    Verder ga je zo iemand, een CEO / Directeur niet op de fiets of met het openbaar vervoer met documenten op pad sturen..

    Hier blijkt weer uit hoe onbenullig sommige mensen toch kunnen reageren.

    Deze man is in 2005 aangenomen tegen het salaris die hij nu krijgt, alle CAW-gemeenten inclusief Medemblik, Wervershoof/Andijk gingen hier mee akkoord.

    Er is geen rechter die het HVC in het gelijk zal gaan stellen en de man gaat verplichten salaris in te leveren.

    Like

Reacties zijn gesloten.