Advertenties

Servan Ott Fotografie:Duizenden steltlopers bij Den Oever

Servan Ott Fotografie - natuurfotografie en trouwfotografie-6942
Het zijn de laatste dagen dat op het Wad duizenden vogels zich verzamelen voor de trek naar het Hoge Noorden.

De vogels eten zich vol op het wad en bouwen reserves op voor de vervolgreis en hun broedseizoen. Bij het geringste onraad vanuit de lucht, zoals van een jagende slechtvalk, vliegen ze massaal op en vormen ze grote wolken.
Een stuk wildernis, het gevoel wanneer je op het wad loopt en de vogels fotografeert, veel met sterke spiegelingen door de ondiepe plassen. Zeer grote aantallen rosse grutto’s (foto 1) en in iets minder grote aantallen scholeksters, kluten, kanoeten (foto 3), bonte strandlopers (foto 2) en drieteenstrandlopers (foto 4).
Nog een aantal dagen nu ze met het warme weer snel zullen doortrekken. 

Workshops natuurfotografie en vogelfotografie

  • Zaterdag 7 mei Natuurfotografieworkshop Oostvaardersplassen
  • Zaterdag 14 tot en met 22 mei is de Nationale Vogelweek van de Vogelbescherming https://www.vogelweek.nl/ Met iedere dag een workshop, in Enkhuizen, de Oostvaardersplassen en de pier van IJmuiden. Een paar workshops zitten vol maar voor alle drie de locaties zijn er nog plekken vrij.

Servan Ott Fotografie - natuurfotografie en trouwfotografie-6930

Servan Ott Fotografie - natuurfotografie en trouwfotografie-7115Servan Ott Fotografie - natuurfotografie en trouwfotografie-7169

Advertenties