Advertenties

Ondernemers denken mee over projecten Economische Uitvoeringsagenda Medemblik

Medemblik | APB  – Nu wordt het economisch programma opgesteld voor de komende 4 jaar. Ondernemers denken mee aan de concrete inhoud. Op 9 mei, in het gemeentehuis in Wognum, presenteren we de uitkomsten van de ondernemerspeiling en gaan we in op het ondernemersfonds. Daarnaast is er veel ruimte voor je eigen inbreng op concrete, lokale economische projecten waar we de komende 4 jaar aan gaan werken.

Ondernemers kunnen zich aanmelden kan via ondernemen@medemblik.nl.

De economische uitvoeringsagenda

We werken aan de lokale economische agenda. Dit programma geldt voor de komende vier jaar. Waarom? Wij willen een toekomstbestendige economie stimuleren. Een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers is daarbij nodig. Vroeger lag de druk op het aanbod en bereikbaarheid van werklocaties en dienstverlening aan ondernemers. Dit is nog steeds belangrijk, en we willen meer doen.

Wij verwachten dat digitale en duurzame innovaties zorgen voor een andere economie; Een andere manier van produceren en organiseren. Wij geloven dat we meehelpen aan ‘een toekomstbestendige economie’ door meer samenwerking tussen en met ondernemers.

Dit levert waardevolle resultaten op die bijdragen aan de economische doelen:

1. Behoud en verbeteren van werkgelegenheid en bedrijvigheid

2. Toename van de bestedingen
Het halen van deze doelen draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente en welzijn van onze inwoners. Waar mensen in hun inkomen kunnen voorzien en gebruik kunnen maken van voorzieningen.

Op www.ondernemeninmedemblik.nl/actuele-zaken staat een korte uitleg over onze lokale economische uitvoeringsagenda. Op deze site vindt u ook de uitvoeringsagenda en de samenvatting.

Planning

We werken op twee sporen: de raad stelt op hoofdlijnen de economische uitvoeringsagenda vast. Het is een dynamisch programma, met ondernemers voeren we projecten uit.

De raad behandelt de economische uitvoeringsagenda op:

  • · 19 mei in de opiniërende commissie
  • · 26 mei in de meningsvormende commissie
  • · 09 juni behandeling in de algemene raadsvergadering

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds maakt zelfstandig deel uit van de economische agenda. De ondernemersfederatie Medemblik (OFM) richtte hiervoor een stichting op.

Uit het Ondernemersfonds komen activiteiten en projecten voort. Deze nemen we op in deze agenda. Zo houden we één overzicht van alle projecten. Ook stemmen we daarmee de projecten af, zodat het Ondernemersfonds en deze agenda elkaar versterken.

De OFM legt apart verantwoording af voor de inzet van de Ondernemersfonds-gelden.

Ook hierbij hebben we ondernemers nodig om mee te denken over nuttige projecten en activiteiten. Op 9 mei ondertekenen we de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Ondernemersfonds Medemblik.

Advertenties