Ruim 2,9 miljoen euro voor Sportpark Andijk | Fusie Asonia en AVV

Andijk | APB – De gemeenteraad van Medemblik zal in de komende raadsvergadering van 13 september een besluit nemen op het voorstel van het college van B&W ruim 2,9 miljoen te bestemmen voor de realisatie van het sportpark Andijk aan de Kleingouw.

Andijk | APB – De gemeenteraad van Medemblik zal in de komende raadsvergadering van 13 september een besluit nemen op het voorstel van het college van B&W ruim 2,9 miljoen te bestemmen voor de realisatie van het sportpark Andijk aan de Kleingouw.

De Andijker sportverenigingen Asonia en AVV hebben met de gemeente overeenstemming bereikt over een nieuw in te richten sportcomplex aan de Kleingouw te Andijk. Voor de nieuwe inrichting is een krediet nodig van € 2.557.000,-. Daarnaast dient voor een bedrag van € 393.000,- aan boekwaarden ineens te worden afgeschreven.

Fusie
Beide verenigingen zien voordeel in het oprichten van één nieuwe vereniging. Beide verenigingen zullen dus opgaan in een nieuwe vereniging die gebruik maakt van het nieuwe sportcomplex. Het proces van fusie zal separaat door de verenigingen worden ingezet. Indien nodig zal de gemeente ondersteuning bieden.

Lees hieronder over de Inrichting, Fusie en Woningbouw

Continue reading

Merendeel Statencommissie vóór gemeentelijke herindeling

Harenkarspel, Zijp en Schagen gaan fuserenPROVINCIE | APB – Op maandagavond 7 februari 2011 heeft de Statencommissie gesproken over het herindelingadvies Harenkarspel, Schagen, Zijpe. Op de fracties van de SP en ChristenUnie/SGP na gaven de overige fracties te kennen positief te staan tegenover een herindeling. Zij zullen hun fracties dan ook adviseren voor te stemmen in de vergadering van Provinciale Staten op 14 februari a.s.

Zij zullen hun fracties dan ook adviseren voor te stemmen in de vergadering van Provinciale Staten op 14 februari a.s. Het college van Zijpe en een groot deel van de raad was aanwezig. Maar ook vertegenwoordigers uit Schagen, Harenkarspel en Niedorp, Er waren totaal 11 insprekers, voorafgaande aan de discussie binnen de commissie. Ook was Gedeputeerde Bart Heller, portefeuillehouder herindelingen, aanwezig.

De voorstanders, waaronder Schagen, Harenkarspel, een vertegenwoordiger namens de ondernemersverenigingen uit de gemeenten en het CDA van Zijpe, gaven te kennen het van groot belang te vinden om samen te gaan. Op die manier kan je een sterke vuist maken tegen de grotere gemeenten als Den Helder, Bergen, Medemblik en de toekomstige gemeente Hollands Kroon. Een positief geluid kwam ook van de voorzitter van de stuurgroep Hollands Kroon.

Continue reading

Eerste Kamer achter fusie ’Medemblik’

ANDIJK – De samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik is een feit. Ook de Eerste Kamer heeft nu haar goedkeuring uitgesproken.

Het Arhi wetsvoorstel (Arhi = Algemene Regels Herindeling) dat door beide kamers is aangenomen, regelt de vrijwillige samenvoeging van de drie gemeenten in de nieuw te vormen gemeente Medemblik.

Officieel gaat de herindeling (fusie) per 1 januari aanstaande in. Hiermee ontstaat – zo zegt de memorie van toelichting op het wetsvoorstel- een " nieuwe bestuurskrachtige en tevens duurzame gemeente met een duidelijke eigen identiteit, met een samenhangende landschappelijke structuur, een vitaal gemeenschapsleven en een sterkere en diverse economische structuur. Voorts draagt de vorming van de nieuwe gemeente bij aan evenwichtiger bestuurlijke verhoudingen in de regio West-Friesland."

Het voorstel is 20 april jl. al aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 jul en het voorstel is op 6 juli na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, PvdA, CDA, VVD, D66, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor.
Na ondertekening door de betrokken ministers en de Koningin wordt de wet officieel bekrachtigd door publicatie in het staatsblad.

Andijk zit klem in voetbalfusie

ANDIJK – De gemeenteraad van Andijk kan wel meer willen uitgeven voor een nieuw sportcomplex aan de Kleingouw, maar wethouder Gerie Kroezen wond er dinsdagavond geen doekjes om: Het geld is op, aldus het Dagblad voor West-Friesland.

De politiek hoopt heimelijk dat er op hele korte termijn nog overleg mogelijk is met de clubs Asonia en AVV Andijk. De clubs willen erg graag meepraten. Gisteravond bleek in de commissie dat er tussen gemeente en clubs een patstelling is ontstaan.

AVV en Asonia willen zelfs fuseren om een vernieuwd complex op de plek van AVV mogelijk te maken. Want het is de gemeente die voor nieuwbouwplannen het gras van Asonia nodig heeft. Op het verlanglijstje: een vernieuwd complex  met zes velden. Kosten: 4,4 miljoen.

Dat kan de Andijker gemeentekas niet trekken, aldus Kroezen. Waar de eerste opties nog waren berekend in een tijd dat meer woningbouw – en daarmee geld – binnen handbereik leek, nu is de toestand anders. De bescheiden optie ten waarde van 1,6 miljoen – met 4 velden – is het enige dat burgemeester en wethouders kunnen en willen verantwoorden.

De politiek zit met die tegenstelling in de maag.

Van de kant van Silva Visser (ChristenUnie) werd de opening die de clubs gisteravond boden, gretig aangegrepen. Zij ziet het liefst dat er snel overleg komt tussen de besturen en het college. Kroezen acht die kans klein.

Volgende week beslist de raad over het plan.

Tweede Kamer stemt vóór fusie WAM-gemeenten

DEN HAAG – In een plenaire zitting van de Tweede Kamer is dinsdag het wetsvoorstel ‘gemeentelijke herindeling van de gemeenten Andijk, Wervershoof en Medemblik’ door het parlement aangenomen: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

NHD: “Andijk kan ook stemmen, maar dan over de fusie”

Volgens het Noordhollands Dagblad zou er ook in Andijk gestemd kunnen worden. Dat ‘stemmen’ heeft betrekking op een zogenoemde ‘referendum’ die het comité Liever Zelfstanding onder de bevolking houdt.

Bewoners krijgen een stembiljet waarmee kan worden aangeven of zij heil zien in een fusie en zo ja met welke gemeenten of dat er een samenwerkingsverband mogelijk is.

Intussen hebben de fracties van de gemeenteraad uitgelegd waarom voor de huidige fusie is gekozen.

In de afgelopen jaren is het hele fusieproces doorlopen en ligt de wet in de Tweede Kamer om binnenkort daarover een besluit te nemen door het parlement.

Over het houden van dit referendum wordt buiten de politiek verschillend over gedacht. Wat vindt u van deze actie? Reacties kunt u hieronder kwijt.

Fractievoorzitters geven antwoord op vragen

Klik op de afbeelding en u ontvangt een leesbaar PDF-bestandWaarom moet wat 199 jaar goed ging, eigenlijk veranderd worden? Kan Andijk echt niet zelfstandig blijven? En waarom fuseren we dan met Medemblik en Wervershoof? Waarom heeft een referendum
nu geen zin? Waarom beslist de gemeenteraad? Hoe houden we Andijk ook in de toekomst sterk? Zal er voor Andijkers heel veel veranderen? Fractievoorzitters geven antwoord. Klik op de afbeelding voor een vergroting (PDF).

 Daar dit een publicatie is van de Gemeente Andijk gelieve de reacties dan ook te zenden aan: info@andijk.nl De reacties komen dan op de juiste plaats terecht.

NHD: ‘De andere’ fusie beheerst debat herindeling

DSC_3569 MIDWOUD –  Niet dat de Tweede Kamerleden veel prangende vragen hadden over de voorgenomen fusie tussen Andijk, Wervershoof en Medemblik: De hamvraag was vrijdagmiddag tijdens de hoorzitting in Midwoud wat er met de rest van de regio gaat gebeuren, meldt het NHD.

Een paar Kamerleden van de commissie voor Binnenlandse Zaken wilden vrijdag zelf eens zien wat ‘groot Medemblik’ precies behelst en wat anderen daarvan vinden. In het gemeentehuis in Midwoud kregen voor- en tegenstanders (beperkt) tijd om hun visie te geven. En er was zowaar één protestbord tegen de aangekondigde fusie.

DSC_3573 DSC_3570

De drie gemeenten willen zelf erg graag, zo werd van meerdere kanten benadrukt. Nee, dan de bundeling van Hoorn, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Dat gaat voorlopig niet lukken, was de boodschap die gedeputeerde Bart Heller voor de Kamerleden had. En daarmee klonk ook de boodschap naar de volle publieke tribune: een herindeling met weigerachtige gemeenten maakt nu eenmaal geen schijn van kans.

Lees meer hierover zaterdag in het Dagblad voor West-Friesland / Enkhuizer Courant.

Nieuwjaarsborrel CDA

image Op donderdag 14 januari geven de drie CDA-afdelings Medemblik., Wervershoof en Andijk een gezamenlijk Nieuwjaarsborrel. Voorafgaand aan de borrel wordt een korte ledenvergadering gehouden waarin zaken worden nader uiteengezet aangaande de ontwikkelingen van de fusie van de WAM-gemeenten.

Hans Huibers, woonachtig in Nibbixwoud, is voorzitter van de afdeling in oprichting waarin de drie afdelingen samen zullen gaan. Huibers is oud-Kamerlid namens het CDA geweest.

De avond wordt gehouden in Café Restaurant ‘t Fortuin aan de Dorpsstraat 190 te Wervershoof en begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Wetsvoorstel WAM-fusie bij Tweede Kamer

image

Het is maar zelden dat Andijk op deze wijze wordt aangekondigd door Hare Majesteit de Koningin, maar op 1 december, zo blijkt, heeft koningin Beatrix, middels een ‘koninklijke boodschap’ het wetsvoorstel, …’houdende samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik’ aan de Tweede Kamer der Staten Generaal toegezonden.

U kunt trouwens alles lezen op deze site, over het proces dat gaande is om de voorgenomen fusie bij wet te bekrachtigen. Naar verluidt moet dat uiterlijk september 2010 zijn beslag krijgen wil de gemeenteraadsverkiezing in november of december zijn plaats krijgen. De gemeente Medemblik is, wat de uitvoering betreft, verantwoordelijk voor de verkiezingen die dan gehouden zullen worden.

Op 22 januari komt een Tweede Kamer-delegatie naar de WAM-gemeenten voor het houden van een hoorzitting. Een dergelijk komst van Tweede Kamerleden is een normale gang van zaken in het proces bij fuserende gemeenten.

Op weg naar één gemeente

Tweede Kamerleden bezoeken de fusiegemeenten op 22 januari 2010

Hoorzitting fusie WAM

Op 22 januari 2010 komt de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van de Tweede Kamer op bezoek bij de fusiegemeenten. Dit bezoek is onderdeel van de voorbereiding van het besluit dat de Tweede Kamer gaat nemen over de voorgestelde samenvoeging.

Tijdens het bezoek is er een hoorzitting. Een delegatie namens het bestuur en een delegatie namens de raad van elke betrokken gemeente kan tijdens de hoorzitting een toelichting geven.

Continue reading

NHD: Bijleveld wil snel fusie Medemblik

Wervershoof – Een samengaan van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik kan alleen maar goed uitpakken voor de regio West-Friesland. Volgens staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken is er om die reden geen obstakel voor de voorgestelde fusie, zo schrijft het Noordhollands Dagblad vandaag.

Daarmee schaart de bewindsvrouw zich achter de plannen van de provincie die liefst meteen doorpakt om ook andere gemeenten in de regio bij elkaar te voegen. Dat besluit druist in tegen de bezwaren die Enkhuizen en Hoorn hebben ingediend tegen de voorgenomen fusie.

De centrumgemeente wil dat er ook direct wordt gekeken naar een samengaan van Hoorn met Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Tegelijkertijd weten de staatssecretaris en de Kamerleden dat juist die drie gemeenten op hun beurt niets voor dit alternatief voelen.

Het effect van de Medemblikse fusie is namelijk dat de regio sterk verdeeld is over de bestuurlijke toekomst van de regio.

Het hele verhaal staat donderdag in het Dagblad voor West-Friesland/Enkhuizer Courant.

NHD: ‘Andijkers eisen referendum tegen herindeling

image Alleen een referendum over de naderende herindeling maakt zo’n grote stap legitiem. Met dat argument heeft het comité ‘Liever ZelfstAndijkig’ huis aan huis een actiekrant laten verspreiden in het dorp’, aldus het Noordhollands Dagblad.

Dat is ook het startsein van een campagne om de fusie alsnog op de politieke agenda te krijgen.

Volgens Jasper Smit van het comité is de fusie tussen Andijk, Wervershoof en Medemblik nog lang geen gelopen koers. ,,Zelfs het Rijk stelt dat bij een samengaan van gemeenten er een aantoonbaar draagvlak moet zijn onder de bevolking”, reageert hij.

,,Die is er in onze ogen helemaal niet. In ieder geval is die nog nooit aangetoond. Alleen de gemeenteraden hebben dat allemaal zelf besloten. Maar bij de vorige verkiezingen had geen enkele partij het over een ja of nee over de herindeling. Pas daarna zijn ze verder gegaan.”

Klik op onderstaande afbeelding.
image

Kabinet: Andijk stemt in najaar 2010 nieuwe gemeenteraad

DEN HAAG -  Niet in alle gemeenten vinden in maart 2010 verkiezingen plaats voor een nieuw gemeentebestuur. In bijvoorbeeld Andijk, Wervershoof en Medemblik wordt de gang naar de stembus pas eind 2010 gemaakt.

Het kabinet stemde vrijdag in met een langere zittingsduur van de gemeenteraden in steden die te maken krijgen met een gemeentelijke herindeling. Dit omdat inwoners anders twee keer in een jaar moeten stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen.

Alleen voor de herindeling van Breukelen, Abcoude, Loenen en De Ronde Venen ligt een wetsvoorstel klaar. Andere steden waar de ministerraad voorstellen van verwacht zijn: Bodegraven en Reeuwijk, Lith en Oss, Margraten en Eijsden, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar, Wunseradiel, Bolsward, Sneek, Wymbritseradiel, Nijefurd en Gaasterland-Sleat, Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg, Bussum, Muiden, Naarden en Weesp, Andijk, Wervershoof en Medemblik.

Anna Paulowna klaar voor fusieburgemeester

ANNA PAULOWNA – Harry Borghouts, Commissaris van de Koningin, werd geïntroduceerd als Van Kemenade en de bloemen gingen bijna naar de schoonmoeder van Hans van den Doel in plaats van naar diens echtgenote Anke.

Het waren schoonheidsfoutjes die dinsdagavond tijdens de beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester van Anna Paulowna, Hans van den Doel, met een kwinkslag werden afgedaan. Tenslotte was dit de eerste formele bijeenkomst in de nieuwe multifunctionele accommodatie De Ontmoeting.

De belangstelling voor de installatie was overweldigend. Locoburgemeester Fijko van der Laan: "Na een Randstadburgemeester en een knuffelburgemeester krijgen we nu een fusieburgemeester.” Van der Doel dankt zijn bijnaam aan het feit dat hij de inmiddels ingezette fusie van Andijk met Wervershoof en Medemblik van dichtbij meemaakte.