Ruim 2,9 miljoen euro voor Sportpark Andijk | Fusie Asonia en AVV

Andijk | APB – De gemeenteraad van Medemblik zal in de komende raadsvergadering van 13 september een besluit nemen op het voorstel van het college van B&W ruim 2,9 miljoen te bestemmen voor de realisatie van het sportpark Andijk aan de Kleingouw.

Andijk | APB – De gemeenteraad van Medemblik zal in de komende raadsvergadering van 13 september een besluit nemen op het voorstel van het college van B&W ruim 2,9 miljoen te bestemmen voor de realisatie van het sportpark Andijk aan de Kleingouw.

De Andijker sportverenigingen Asonia en AVV hebben met de gemeente overeenstemming bereikt over een nieuw in te richten sportcomplex aan de Kleingouw te Andijk. Voor de nieuwe inrichting is een krediet nodig van € 2.557.000,-. Daarnaast dient voor een bedrag van € 393.000,- aan boekwaarden ineens te worden afgeschreven.

Fusie
Beide verenigingen zien voordeel in het oprichten van één nieuwe vereniging. Beide verenigingen zullen dus opgaan in een nieuwe vereniging die gebruik maakt van het nieuwe sportcomplex. Het proces van fusie zal separaat door de verenigingen worden ingezet. Indien nodig zal de gemeente ondersteuning bieden.

Lees hieronder over de Inrichting, Fusie en Woningbouw

Lees verder

Merendeel Statencommissie vóór gemeentelijke herindeling

Harenkarspel, Zijp en Schagen gaan fuserenPROVINCIE | APB – Op maandagavond 7 februari 2011 heeft de Statencommissie gesproken over het herindelingadvies Harenkarspel, Schagen, Zijpe. Op de fracties van de SP en ChristenUnie/SGP na gaven de overige fracties te kennen positief te staan tegenover een herindeling. Zij zullen hun fracties dan ook adviseren voor te stemmen in de vergadering van Provinciale Staten op 14 februari a.s.

Zij zullen hun fracties dan ook adviseren voor te stemmen in de vergadering van Provinciale Staten op 14 februari a.s. Het college van Zijpe en een groot deel van de raad was aanwezig. Maar ook vertegenwoordigers uit Schagen, Harenkarspel en Niedorp, Er waren totaal 11 insprekers, voorafgaande aan de discussie binnen de commissie. Ook was Gedeputeerde Bart Heller, portefeuillehouder herindelingen, aanwezig.

De voorstanders, waaronder Schagen, Harenkarspel, een vertegenwoordiger namens de ondernemersverenigingen uit de gemeenten en het CDA van Zijpe, gaven te kennen het van groot belang te vinden om samen te gaan. Op die manier kan je een sterke vuist maken tegen de grotere gemeenten als Den Helder, Bergen, Medemblik en de toekomstige gemeente Hollands Kroon. Een positief geluid kwam ook van de voorzitter van de stuurgroep Hollands Kroon.

Lees verder

Eerste Kamer achter fusie ’Medemblik’

ANDIJK – De samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik is een feit. Ook de Eerste Kamer heeft nu haar goedkeuring uitgesproken.

Het Arhi wetsvoorstel (Arhi = Algemene Regels Herindeling) dat door beide kamers is aangenomen, regelt de vrijwillige samenvoeging van de drie gemeenten in de nieuw te vormen gemeente Medemblik.

Officieel gaat de herindeling (fusie) per 1 januari aanstaande in. Hiermee ontstaat – zo zegt de memorie van toelichting op het wetsvoorstel- een " nieuwe bestuurskrachtige en tevens duurzame gemeente met een duidelijke eigen identiteit, met een samenhangende landschappelijke structuur, een vitaal gemeenschapsleven en een sterkere en diverse economische structuur. Voorts draagt de vorming van de nieuwe gemeente bij aan evenwichtiger bestuurlijke verhoudingen in de regio West-Friesland."

Het voorstel is 20 april jl. al aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 jul en het voorstel is op 6 juli na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, PvdA, CDA, VVD, D66, GroenLinks en Fractie-Yildirim stemden voor.
Na ondertekening door de betrokken ministers en de Koningin wordt de wet officieel bekrachtigd door publicatie in het staatsblad.

Andijk zit klem in voetbalfusie

ANDIJK – De gemeenteraad van Andijk kan wel meer willen uitgeven voor een nieuw sportcomplex aan de Kleingouw, maar wethouder Gerie Kroezen wond er dinsdagavond geen doekjes om: Het geld is op, aldus het Dagblad voor West-Friesland.

De politiek hoopt heimelijk dat er op hele korte termijn nog overleg mogelijk is met de clubs Asonia en AVV Andijk. De clubs willen erg graag meepraten. Gisteravond bleek in de commissie dat er tussen gemeente en clubs een patstelling is ontstaan.

AVV en Asonia willen zelfs fuseren om een vernieuwd complex op de plek van AVV mogelijk te maken. Want het is de gemeente die voor nieuwbouwplannen het gras van Asonia nodig heeft. Op het verlanglijstje: een vernieuwd complex  met zes velden. Kosten: 4,4 miljoen.

Dat kan de Andijker gemeentekas niet trekken, aldus Kroezen. Waar de eerste opties nog waren berekend in een tijd dat meer woningbouw – en daarmee geld – binnen handbereik leek, nu is de toestand anders. De bescheiden optie ten waarde van 1,6 miljoen – met 4 velden – is het enige dat burgemeester en wethouders kunnen en willen verantwoorden.

De politiek zit met die tegenstelling in de maag.

Van de kant van Silva Visser (ChristenUnie) werd de opening die de clubs gisteravond boden, gretig aangegrepen. Zij ziet het liefst dat er snel overleg komt tussen de besturen en het college. Kroezen acht die kans klein.

Volgende week beslist de raad over het plan.

Tweede Kamer stemt vóór fusie WAM-gemeenten

DEN HAAG – In een plenaire zitting van de Tweede Kamer is dinsdag het wetsvoorstel ‘gemeentelijke herindeling van de gemeenten Andijk, Wervershoof en Medemblik’ door het parlement aangenomen: PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

NHD: “Andijk kan ook stemmen, maar dan over de fusie”

Volgens het Noordhollands Dagblad zou er ook in Andijk gestemd kunnen worden. Dat ‘stemmen’ heeft betrekking op een zogenoemde ‘referendum’ die het comité Liever Zelfstanding onder de bevolking houdt.

Bewoners krijgen een stembiljet waarmee kan worden aangeven of zij heil zien in een fusie en zo ja met welke gemeenten of dat er een samenwerkingsverband mogelijk is.

Intussen hebben de fracties van de gemeenteraad uitgelegd waarom voor de huidige fusie is gekozen.

In de afgelopen jaren is het hele fusieproces doorlopen en ligt de wet in de Tweede Kamer om binnenkort daarover een besluit te nemen door het parlement.

Over het houden van dit referendum wordt buiten de politiek verschillend over gedacht. Wat vindt u van deze actie? Reacties kunt u hieronder kwijt.

Fractievoorzitters geven antwoord op vragen

Klik op de afbeelding en u ontvangt een leesbaar PDF-bestandWaarom moet wat 199 jaar goed ging, eigenlijk veranderd worden? Kan Andijk echt niet zelfstandig blijven? En waarom fuseren we dan met Medemblik en Wervershoof? Waarom heeft een referendum
nu geen zin? Waarom beslist de gemeenteraad? Hoe houden we Andijk ook in de toekomst sterk? Zal er voor Andijkers heel veel veranderen? Fractievoorzitters geven antwoord. Klik op de afbeelding voor een vergroting (PDF).

 Daar dit een publicatie is van de Gemeente Andijk gelieve de reacties dan ook te zenden aan: info@andijk.nl De reacties komen dan op de juiste plaats terecht.