Eén gemeentelijke organisatie voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

stedebroec enkhuizen drechterland

Regio | APB – De gemeenteraden wordt voorgesteld om de ambtelijke organisaties van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, kortweg SED genoemd, samen te voegen om de dienstverlening en de efficiency te verbeteren en de kwaliteit te verhogen. Dit hebben de colleges van de drie SED-gemeenten deze week besloten.

De drie burgemeesters zijn blij met het besluit. Burgemeester Baas van Enkhuizen geeft aan dat door samenwerking de gemeenten elkaar kunnen versterken. “Samenwerking garandeert de continuïteit van de dienstverlening en vermindert de kwetsbaarheid van de organisatie. De gemeenten kennen veel zogenaamde één-mensposities. Samenwerking zorgt ervoor dat het werk door kan gaan.” Ook burgemeester Marian Goldschmeding van Stede Broec ziet het besluit als een goede beslissing voor de toekomst. “De drie gemeenten behouden elk hun zelfstandigheid, waarbij de inwoners en ondernemers bij het loket in hun eigen gemeente terecht kunnen voor een paspoort of een vergunning. De korte lijnen vanuit de politiek met de bevolking blijven bestaan.”

Volgens burgemeester Van der Riet is een van de voordelen van samenwerking het verbeteren van de efficiëncy. “De 126 gemeentelijke taken die wij als afzonderlijke gemeenten hebben, kunnen gezamenlijk beter en met minder kosten worden uitgevoerd. Ook wordt de gemeentelijke dienstverlening verbeterd.”

De SED-gemeenten zijn in 2011 bij wijze van proef gestart met zes samenwerkingsprojecten voor onder meer sociale zaken, brandweer, gegevensbeheer en financiën. Mede door de positieve ervaringen met de projecten, is besloten om verschillende vormen van verregaande samenwerking te gaan onderzoeken met als voorwaarde dat elke gemeente bestuurlijk zelfstandig blijft. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat samenvoeging van de drie ambtelijke organisaties, zoals nu aan de drie gemeenteraden wordt voorgesteld, de beste kansen biedt op een krachtige uitvoeringsorganisatie.

Twee andere onderzochte opties waren het matrixmodel (herschikken van gemeentelijke taken, waarbij elke partner voor een bepaald taakveld alle ambtenaren van de partnergemeenten herbergt) en het Shared Service Center (een van de gemeenten heeft een centrumfunctie en voert een of meer specifieke taken uit voor alle deelnemende gemeenten).

Vervolgstappen
In december 2012 zullen de afzonderlijke gemeenteraden het principebesluit nemen over het samenwerkingmodel. Ook zullen de ondernemingsraden en vakbonden nog hun goedkeuring over de samenwerking moeten geven. Na de uitwerking van het besluit in het eerste halfjaar van 2013 volgt naar verwachting voor de zomer 2013 het raadsbesluit tot formele oprichting van een regeling voor gemeentelijke samenwerking. De planning is om de nieuwe werkorganisatie uiterlijk 1 januari 2015 te gaan realiseren.