Medemblik heeft de subsidieplafond bereikt; hier alles over subsidies!

imageMedemblik | APB -Met budgetsubsidiëring wordt niet beoogd organisaties in stand te houden – dat is de verantwoordelijkheid van die organisaties – maar koopt de gemeente als het ware als opdrachtgever producten van die organisaties.

Inmiddels heeft de gemeente Medemblik met diverse organisaties nieuwe contracten afgesloten.

Minder regels
De subsidieverordening beperkt zich tot het welzijnsterrein. Hierbij inbegrepen zijn kunst, cultuur, sport en zorg. De nieuwe verordening kent minder regels.

Er zijn drie soorten subsidies:
De zogenaamde budgetsubsidie | Waarderingssubsidies | Incidentele subsidies

Verder worden er in de verordening zaken geregeld over hoe en wanneer organisaties en instellingen dienen te rapporteren over hun activiteiten.

Subsidieplafond 2012
De raad stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast. Voor het jaar 2012 is het subsidieplafond bereikt. Dit betekent dat er geen financiële ruimte meer is om nieuwe aanvragen voor subsidie te honoreren.

Aanvraag indienen
Reguliere aanvragen moeten vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan de activiteiten ingediend  worden. Uiteraard is het mogelijk aanvragen te doen op andere momenten. Houd rekening met de beschikbaarheid van het budget. Grotere aanvragen kunnen mogelijk pas in de begroting van het volgende jaar worden opgenomen.

Budgetsubsidie
Budgetsubsidies gelden voor de grotere instellingen. Afspraken (te behalen resultaten) worden in een contract tussen gemeente en instelling vastgelegd. Deze aanvragen dienen zeker vóór 1 juni gedaan te worden. Aanvragen die later binnen komen, kunnen worden geweigerd.

Waarderingssubsidie
De meeste organisaties, verenigingen en stichtingen vinden hun jaarlijkse subsidie onder deze noemer terug in de gemeentelijke begroting. Het gaat om relatief kleine bedragen die zonder specifieke eisen vooraf ter beschikking worden gesteld om bepaalde activiteiten mogelijk te maken. Ook deze aanvragen dienen vóór 1 juni te zijn ingediend.

Incidentele subsidie
Het is mogelijk om voor een eenmalige activiteit een incidentele subsidie aan te vragen. Een van de voorwaarden is dat deze activiteit duidelijk tijdgebonden en eenmalig is. Deze aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Afhankelijk van het geldende subsidiebeleid en het beschikbare budget worden ze gehonoreerd.

U kunt de onderstaande documenten downloaden:

Meer informatie?
U kunt terecht bij ons Klant Contact Centrum, via telefoonnummer: (0229) 85 60 00, of per mail: info@medemblik.nl.