Extra geld om zwerfgedrag jongeren in Noord-Holland te voorkomen

imageProvincie | APB – Gedeputeerde staten willen € 392.000 euro extra investeren om zwerfgedrag van jongeren in Noord-Holland te voorkomen.

GS doen dit voorstel in antwoord op een nadrukkelijk verzoek van Provinciale staten om 16+ers uit jeugdzorg te helpen een toekomst op te bouwen. PS nemen over dit voorstel in december bij de begrotingswijziging 2013 een besluit.


Project Versterken maatschappelijke participatie
GS willen het lopende project Versterken maatschappelijke participatie uitbreiden. Door € 392.000 euro extra te investeren in dit project kunnen 70 extra Noord-Hollandse jongeren meedoen. Daarnaast kan de coaching en nazorgbegeleiding van de jongeren die al meededen aan het project geïntensiveerd worden.

GS willen ook welzijnsorganisaties en gemeenten die nog niet hebben deelgenomen bij het project gaan betrekken. De provincie wil hiermee gemeenten helpen zich voor te bereiden op de overdracht van de jeugdzorg. Door deelname aan dit project kunnen gemeenten in verschillende regio’s inzicht verkrijgen in de problematiek van de 16+ers in hun regio.

In 2011 startten 60 jongeren tussen de 16 en 23 jaar met het project. Doel is om jongeren die uit de jeugdzorg komen op weg te helpen in de maatschappij waardoor terugval in de jeugdzorg of zwerfgedrag wordt voorkomen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met onder andere bedrijven, woningbouwcorporaties en het onderwijs.

Opvang zwerfjongeren
In 2006 besloot de provincie € 1 miljoen te investeren in de opvang van zwerfjongeren. Ruim € 550.000 daarvan was nog niet besteed. Eind november 2011 stelden GS vast geen mogelijkheden te zien om dit geld op een zinvolle manier te besteden aan de opvang van zwerfjongeren. GS vinden het wél zinvol te investeren in het voorkomen van zwerfgedrag onder jongeren. De rest van het geld wordt ingezet voor sport.