Dorpsraad Andijk: Verplaatsing monument van oud-gemeentehuis naar A. Voltenplein in Andijk

monument Andijk
Andijk – Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik heeft de Dorpsraad Andijk om advies gevraagd inzake het verplaatsen van het monument aan de Middenweg, thans staande op het eerste plateau bij het voormalig gemeentehuis. Dat meldt de Dorpsraad Andijk op haar site.

Het gaat hier om het monument ter nagedachtenis van Andijkers die tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de ‘politionele acties’ in voormalig Nederlands Indië om het leven zijn gekomen. Op 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenking, vonden hier de plechtigheden plaats.

De Dorpsraad Andijk geeft op bovenstaande foto aan waar eventueel de nieuwe locatie is voor het monument: wit rondje met de letter ‘M’ erin. Op de site van de Dorpsraad Andijk staat aangegeven waarom er voor deze locatie is gekozen en hoe u hier eventueel op kunt reageren.

Het College van B&W komt tot de aanvraag voor advies, omdat het voormalig gemeentehuis aan de Middenweg te koop staat. In de aanvraag voor advies geeft het College van B&W expliciet te kennen dat het monument een plaats krijgt op het André Voltenplein (‘marktplein’).