Nieuwe landelijke app om discriminatie te melden

Groep mensen

Voor het melden van discriminatie heeft minister Leers een nieuwe landelijke app voor mobiele telefoons gelanceerd. De app is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

Ervaren discriminatie weinig gemeld

Het melden van discriminatie is van groot belang. Alleen als discriminatie bekend is, kunnen verantwoordelijke instellingen er iets tegen doen. Gebleken is dat discriminatie die wordt ervaren, weinig wordt gemeld. In 2011 werden landelijk door de Anti Discriminatie Bureaus (ADB’s) circa 6.300 klachten en meldingen over discriminatie geregistreerd. Diverse onderzoeken wijzen echter uit dat mensen uit specifieke doelgroepen (etnische minderheden, homoseksuelen, gehandicapten, vrouwen) veel vaker discriminatie ervaren.

Redenen

In sommige onderzoeken geeft 30 tot 40 procent van de doelgroep aan jaarlijks wel eens met discriminatie te worden geconfronteerd. Hiervan wordt veelal geen melding gemaakt. De verwachting dat het toch niet helpt, speelt daarbij een rol. Ook blijkt dat mensen vaak niet precies weten waar men terecht kan met een melding over discriminatie.

Gratis downloaden

Daarom heeft de LBA een app laten maken waarmee gebruikers op een eenvoudige manier een discriminatievoorval kunnen melden. Via de ‘discriminatie melden’-app komt de melding terecht bij een ADB in de regio waar de indiener van de melding woonachtig is. De app is beschikbaar voor mobiele telefoons met een Iphone- en Android-besturingssysteem. De app kan onder de naam ‘discriminatie melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore.