Servan Ott in West-Friesland: In vlucht

image

Knobbelzwanen, krakeenden en een jonge zilvermeeuw.

About these ads