Hoorn gaat voor twee coffeeshops…

Meerderheid raadscommissie wil 2 coffeeshopsHoorn  APB – Een meerderheid van de Hoornse raadscommissie wil 2 coffeeshops in Hoorn; 1 in de binnenstad en 1 aan de rand van de stad.

Dat adviseerden zij de burgemeester tijdens de algemene raadscommissie van 9 oktober 2012.

Burgemeester Van Veldhuizen legde 4 toekomstscenario’s voor aan de raad. Scenario A ging uit van 1 coffeeshop aan de Dubbele Buurt, en scenario B van 1 coffeeshop aan de rand van de stad. Scenario’s C en D beschreven een toekomst met 2 coffeeshops. Scenario C ging uit van 1 coffeeshop in de binnenstad, en 1 coffeeshop aan de rand van de stad, scenario D van beide coffeeshops aan de rand van de stad.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om zelfstandig besluiten te nemen over de coffeeshops. Om tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing te komen voor het Hoornse coffeeshopvraagstuk, vroeg de burgemeester de politiek om een voorkeur uit te spreken voor een toekomstscenario,

De fracties van PvdA, GroenLinks, Hoornse Senioren Partij, SP, Hoorns Belang, Fractie Assendelft en Fractie Van der Tuin spraken zich uit voor scenario C. De fracties van CDA en Fractie Tonnaer steunden scenario B. D66 sprak de voorkeur uit voor scenario C of D. En de fracties van de VVD en VOCHoorn gaven de voorkeur aan scenario D, hoewel zij ook met oplossing C konden leven. Daarmee sprak een meerderheid van de algemene raadscommissie de voorkeur uit voor scenario C.

Burgemeester Van Veldhuizen liet de raadscommissie weten zo snel mogelijk toe te werken naar een definitieve oplossing voor de coffeeshops.

image[9]