Dijk bij Wijdenes klaar voor de winter

image

Wijdenes | APB – Deze week is HHNK gestart met werkzaamheden aan de afgeschoven binnenberm bij Wijdenes. Het stuk dijk van 75 meter maakt deel uit van de versterkte Zuiderdijk. Als de omstandigheden het toelaten wordt er ook een tijdelijke toegangsweg op de dijk aangelegd, zodat de dijk bij Wijdenes weer toegankelijk is voor verkeer. De werkzaamheden zijn half oktober afgerond.

Afschuiving

Begin augustus is een klein deel van de nieuwe Zuiderdijk bij Wijdenes binnendijks afgeschoven. Het gaat hierbij om 75 meter, van de totale 13,7 kilometer dijk die versterkt is.

Onderzoek

De afgelopen periode is de dijk zorgvuldig in de gaten gehouden en bodemonderzoek gedaan om erachter te komen op welke wijze de stabiliteit van de binnenberm hersteld kan worden. Op basis van de uitkomsten is een plan opgesteld om de nieuw aangebrachte binnenberm voor het winterseizoen te verstevigen, zodat de dijk toegankelijk is voor publiek en verder afschuiven voorkomen wordt. Dit is een tijdelijke oplossing.

Definitief dijkontwerp

Er wordt op het moment gewerkt aan een definitief dijkontwerp. In de loop van volgend jaar starten de werkzaamheden om de dijk zijn definitieve stabiele vorm te geven, een asfaltweg aan te leggen en de dijk open te stellen voor verkeer.

Werkzaamheden

De aannemer start met het dempen van de sloot die nu langs de dijk ligt. Hiervoor is veel grond nodig (20.000 m3). De grond wordt over het water aangevoerd om te voorkomen dat er veel vrachtwagens door Wijdenes rijden. Het slib dat uit de sloot wordt gehaald zal wel over de weg door Wijdenes worden afgevoerd. Na het dempen van de sloot wordt een nieuwe dijkberm gemaakt. Deze krijgt een flauwere helling. Wanneer de dijk gestabiliseerd is en de omstandigheden het toelaten komt er een tijdelijke toegangsweg. De werkzaamheden zijn half oktober afgerond.

Dijk is veilig

De oude dijk is niet aangetast door de verschuiving. De oude dijk, die in zijn geheel is opgenomen in de nieuwe dijk, is nog stabiel. De afschuiving heeft alleen plaats gevonden bij de nieuw aangebrachte binnenberm.

Hoogheemraadschap

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. En wij zorgen ervoor dat dit kan. Een hele klus, want de zeespiegel stijgt, het regent vaker en de bodem zakt. Doen we niets, dan loopt het hier onder.

Daarom investeren we honderden miljoenen in droge voeten, voldoende en schoon water. Hiermee werken we aan het Deltaprogramma Hollands Noorderkwartier. De versterking van de Markermeerdijk maakt hier deel van uit. De versterking wordt mede gefinancierd door de Rijksoverheid.