Servan Ott in West-Friesland: De Wulp

image

De Wulp

Met zijn 50 tot 60 cm is de wulp de grootste steltloper van West Europa. In West Friesland een doortrekker en geen broedvogel. Broeden doet hij op de Waddeneilanden en voornamelijk op heidevelden, akkers, weilanden en in kwelderlandschap in het Oosten en Zuiden van ons land.

Een grote fraaie vogel met een zeer lange snavel en kenmerkende jubelende zang

Natuurfotografieworkshops