Dringt het Diederik Samsom-effect ook door in Medemblik?

imageMedemblik – De uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen en het stemgedrag binnen onze gemeente van vorige week bracht uiteraard ook bij de fractie van de PvdA in Medemblik een glimlach op het gezicht. Natuurlijk is er de hoop en verwachting, dat de nieuw te vormen regering de toon weet te zetten naar een sterker en socialer beleid. Dat is landelijk, maar hoe zit dat nu binnen onze gemeente?

In de gemeenteraad van Medemblik is de PvdA lid van de coalitie en heeft in wethouder Dirk Kuipers een prima vertegenwoordiger binnen het College van Burgemeester en Wethouders. Als wethouder van financiën heeft hij op dit moment nou niet meest eenvoudige portefeuille, maar de PvdA loopt ook binnen de gemeente Medemblik in alle opzichten niet voor haar verantwoordelijkheden weg. De fractie van de PvdA, met drie raadsleden, is binnen de coalitie een sterke gesprekspartner en weet voortdurend het belang van deze coalitie te benadrukken. Natuurlijk zijn er het afgelopen jaar een aantal specifieke PvdA successen te noemen waarbij met name het burgerinitiatief en de extra donatie aan het Jeugdsportfonds en de Stichting Leergeld te noemen zijn.

Daarnaast uiteraard o.a. aandacht voor het kernenbeleid, de dorpshuizen en bibliotheken en specifieke aandacht voor de mensen in onze gemeente die het al zo moeilijk hebben. Daarnaast is de verbindende rol binnen de coalitie van groot belang, want samen zijn we aan deze uitdaging begonnen en dat moet de intentie er ook zijn om die opdracht af te maken tot de volgende verkiezingen.

Uiteraard willen we ook graag met meer enthousiaste PvdA-stemmers en sympathisanten werken aan een sterker en socialer gemeentelijk beleid. We willen werken aan een grotere betrokkenheid van de inwoners binnen onze gemeente bij het te voeren beleid en doen dat graag samen met u. Samen staan we sterk!

Interesse?


Wilt u meepraten over zaken in de gemeente Medemblik, bent u bereid om daar wat tijd in te steken, ambieert u wellicht een bestuursfunctie, misschien heeft u zelfs politieke ambities als raadslid of commissielid? We doen uiteraard ook een speciale oproep aan de jongeren die politieke belangstelling hebben en wellicht al bij de volgende gemeenteraads-verkiezingen mee willen doen.

Heeft u / heb jij op welke wijze dan ook interesse voor de gemeentelijke politieke en met name voor de Partij van de Arbeid : Neem dan snel contact op met onze fractievoorzitter Bert de Jong via bertdejong.pvda@gmail.com of 06-51728477. Hij kan verder inhoudelijke informatie geven over alle in and outs van de PvdA Medemblik. Gewoon eerst vrijblijvend een fractievergadering bijwonen, kan natuurlijk ook. We zien uw/jouw reactie met belangstelling tegemoet!

Bert de Jong
Fractievoorzitter PvdA Medemblik