Verruiming beleid huisvesting Arbeidsmigranten in Medemblik

image
Medemblik | APB – Op maandag 8 oktober 2012 om 19:30 uur, wordt in de raadszaal van het gemeentehuis een rondetafelgesprek gevoerd, met een opiniërend karakter. Het betreft een gesprek over “verruiming beleid huisvesting Arbeidsmigranten.” Er wordt niet gesproken over afzonderlijke grootschalige projecten.

Hieronder treft u het programma van de avond:

 • 19.30 – 19.45 uur Opening door de commissievoorzitter F.W.J.B. Diergaarde
 • 19.45 – 20.05 uur Ronde 1
 • 20.05 – 20.30 uur Ronde 2
 • 20.30 – 20.45 uur Pauze
 • 20.45 – 21.10 uur Ronde 3
 • 21.10 – 21.35 uur Ronde 4
 • 21.35 – 21.45 uur Schets van het vervolgproces
 • 21.45 – 22.00 uur Aanvullende vragen
 • 22.00 – 22.10 uur Dankwoord en sluiting

Hieronder meer over aanmelden, panelleden en de wijze waarop e.e.a. wordt geregeld.

Wijze
Elke ronde zal de voorzitter openen met een vraag waarna het panel per panellid een (korte) toelichting zal geven. Vervolgens is er ruimte voor de organisaties en partijen aan de binnenring om vragen te stellen. De voorzitter zal elke ronde afsluiten met een samenvatting/conclusie van het besprokene.

Panelleden

 • Kasper Gutter namens het college van Burgemeester en Wethouders;
 • Irena de Ruig-Zukowska namens het Pools Platform Overleg Nederland (PLON);
 • Peter Raven namens LTO- Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie);
 • Jochem de Boer namens de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).
 • Naast het panel zitten er aan de binnenring commissie- of raadsleden (1 per politieke partij) en aangemelde organisaties van belanghebbenden. Daarbij kunt u denken aan een afvaardiging van de kernraden, woningbouwstichtingen, RECRON etc.

Aanmelden
Belangenorganisaties die in de binnenring willen deelnemen dienen zich aan te melden via de griffie. Alleen afgevaardigden van organisaties die zich hebben aangemeld kunnen in de binnenring deelnemen. Aanmelden kan via de email griffie@medemblik.nl of via de telefoon (0229) 85 62 22.

Informatie uitwisseling
Het doel van de avond is informatie uitwisseling. Dat betekent dat belangstellenden toehoorder kunnen zijn. Zij kunnen echter het woord niet voeren. Van toehoorders wordt verwacht dat zij in de buitenring van de raadszaal plaatsnemen.

Inspraak mogelijkheden
Na deze avond wordt het (aangepaste) raadsvoorstel besproken in de commissie Ruimte. Dan kunnen afzonderlijke burgers, bedrijven en omwonenden inspreken. Voor belangstellenden zal er een intekenlijst neergelegd worden. De mensen en organisaties die hun e-mailadres op de lijst zetten krijgen (eenmalig) een email zodra het onderwerp op de agenda van de commissie Ruimte wordt geplaatst.

Klik hier!!!