Servan Ott in West-Friesland: Futen, Steenlopers en Aalscholvers

image
Interactie tussen een paartje futen in de baltstijd met de kragen maximaal opgezet, jonge aalscholvers die elkaar testen en slapende steenlopers.

Natuurfotografieworkshops

  • Zondag 7 oktober Pier van IJmuiden
  • Zondag 28 oktober De Lepelaars,- en Oostvaardersplassen