Servan Ott in West-Friesland: De Grote Mantelmeeuw

De grootste meeuw van ons land en van Europa is te herkennen aan de bijna zwarte bovenvleugels, massieve snavel en roze poten. De talrijkere kleine mantelmeeuw heeft donkergrijze bovenvleugels en gele poten en is zichtbaar van een kleiner formaat. Op de tweede foto is in vlucht de grote mantelmeeuw de middelste meeuw, erboven de zilvermeeuw, eronder de kleine mantelmeeuw.

Grote Mantelmeeuw

De grootste meeuw van ons land en van Europa is te herkennen aan de bijna zwarte bovenvleugels, massieve snavel en roze poten. De talrijkere kleine mantelmeeuw heeft donkergrijze bovenvleugels en gele poten en is zichtbaar van een kleiner formaat. Op de tweede foto is in vlucht de grote mantelmeeuw de middelste meeuw, erboven de zilvermeeuw, eronder de kleine mantelmeeuw.

De grote mantelmeeuw is een schaarse broedvogel en vooral aan de kust, op zee (toepasselijke Latijnse naam Larus Marinus) en langs de wadden te zien . Al broeden er de laatste jaren een aantal paren in de Vooroever bij Medemblik. Het zijn echte alleseters van kleine zeevogels tot visafval. Ook beroven ze zeevogels van hun voedsel of eten ze aas, zoals door verkeer doodgereden dieren. Net als de zilver,- en kleine mantelmeeuw laten ze soms schelpen van grote hoogte op het beton van een dijk vallen om ze open te krijgen. In uitzondering van veel andere meeuwen broedt de grote mantelmeeuw niet in kolonies maar solitair. Het kleine aantal van 2/3 eieren in het enige legsel per jaar worden in 27 dagen uitgebroed en beide ouders voeren de jongen totdat deze na 49-56 dagen uitvliegen. Een zeer grote en fraaie meeuw om te zien.

Foto Servan Ott - De grootste meeuw van ons land en van Europa is te herkennen aan de bijna zwarte bovenvleugels, massieve snavel en roze poten. De talrijkere kleine mantelmeeuw heeft donkergrijze bovenvleugels en gele poten en is zichtbaar van een kleiner formaat. Op de tweede foto is in vlucht de grote mantelmeeuw de middelste meeuw, erboven de zilvermeeuw, eronder de kleine mantelmeeuw.

Klik hier!!!