In Medemblik veel ambitie en daadkracht ondanks economische tegenwind

De gemeente Medemblik verkeert net als alle andere gemeenten in financieel zwaar weer. Er moet worden bespaard en zaken moeten anders worden ingericht, een grote operatie. De ambitie is hiervoor bij het college en de gemeenteraad volop aanwezig. De gemeenteraad heeft de Voorjaarsnota 2012 en de Kadernota 2013-2016 vastgesteld waarin veel aandacht is voor de inwoners en die tegelijkertijd het hoofd biedt aan de ongunstige economische tijd.

Wethouder Dirk Kuipers (Financiën): “We zijn er het afgelopen voorjaar in geslaagd om de gemeenteraad een sluitende Kadernota voor te leggen die inspeelt op de economisch slechte tijd en toch veel perspectief biedt. We blijven in onze gemeente investeren.”

De economie staat stil, het consumentenvertrouwen is op een dieptepunt beland en de werkgelegenheid loopt terug, niemand kan er meer omheen. Dat is ook in Medemblik goed te merken. In het prille bestaan is meteen gestart met een bezuinigingsopgave van ongekende omvang. De gemeenteraad heeft met moties en amendementen wijzigingen in de kadernota aangebracht en is in juli hiermee akkoord gegaan. Het beleid is in lijn met het raadsprogramma 2011-2014.

Financiën op orde
Het college hanteert als uitgangspunt dat het financieel beheer op orde moet zijn. Eventuele tekorten die voortvloeien uit bestaand beleid moeten worden gedekt uit middelen uit de begroting. Dit is het vertrekpunt van gezond financieel beleid. Wethouder Kuipers: “We zullen allemaal de ombuigingen merken, niemand uitgezonderd. Maar desondanks is en blijft veel mogelijk in Medemblik en er is daadkracht. Het blijft mooi wonen, werken en recreëren in Medemblik.”

Klik hier!!!