De Paling een handje geholpen

Het gaat niet goed met de palingstand in Nederland.

Zo dik als een pols, schat beroepsvisser Arnold de palingen in zijn fuiken. Deze ochtend is hij bij het Zaangemaal begonnen met het vangen van paling. Niet om ze te roken, maar om ze over de dijk te zetten. Zowel de Volkskrant, als een televisieploeg van Wakker Nederland en een radioverslaggever van Radio 1 waren erbij aanwezig.

Vandaag start de pilot ‘Paling over de Dijk’. In aanwezigheid van hoogheemraad Cees Mantel, gedeputeerde Joke Geldhof en Gerard Roosloot van Sportvisserij Midwest Nederland werden bij het Zaangemaal de eerste fuiken gelicht en werden de palingen letterlijk ‘over de dijk gezet’.

Het gaat namelijk niet goed met de palingstand in Nederland. Oorzaken van de daling in het palingbestand zijn waterkwaliteit, overbevissing en virusziekten en parasieten die de paling verzwakken. Daarnaast heeft de bouw van stuwen, sluizen en gemalen er aan bijgedragen dat de intrek van de jonge glasaal uit zee is afgenomen tot minder dan 10% van de oorspronkelijke intrek. Ook de uittrek van geslachtsrijpe schieralen, onderweg naar open zee, wordt door de vele knelpunten bemoeilijkt. Met ‘Paling over de Dijk’ helpen we ze een handje.

In het trekseizoen van september t/m november 2012 vangen beroepsvissers in Noord-Holland en Zeeland de geslachtsrijpe palingen vlak voor de pompen van de gemalen weg en zetten deze achter de waterbarrières weer uit, waardoor ze kunnen ontsnappen naar open zee. Zo kan paling in de Sargassozee voor nageslacht zorgen en kan er uiteindelijk weer meer jonge paling in Nederland komen. Het experiment is een tijdelijke oplossing. Op termijn (voor 2015) worden de gemalen of nabij gelegen sluizen passeerbaar gemaakt. Het experiment in Noord-Holland vindt plaats bij vier gemalen die voor 2015 passeerbaar worden gemaakt: Gemaal de Waker, Zaangemaal, Gemaal de Overtoom en Gemaal Kadoelen.

In Noord-Holland wordt dit project mogelijk gemaakt via een subsidie van het hoogheemraadschap, een financiële bijdrage van Stichting DUPAN en Sportvisserij Midwest Nederland. Overige partners bij deze pilot zijn de Visstand Beheer Commissie Hollands Noorderkwartier, de Noordhollandse Bond van Binnenvissers, het ministerie van EL&I en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).