IVN: Varen en historie Het Grootslag

image

Andijk – Vaarpolder De Weelen is een van de mooiste, nog oude vaargebieden van West-Friesland. De door water omgeven stukken bouwland, de rietkragen en wilgenbossen, en de kenmerkende grote Weelenplassen geven het gevoel terug in de tijd te gaan. Op zondag 16 september kunnen volwassenen en grotere kinderen meevaren met de IVN schuit Wils Kracht. Instappen om 10.00 uur vanaf de steiger van het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel. Reserveren bij J.Bos, telefoon 06 81202267. Kosten € 2,50 p.p. en € 1,00 per kind.

Niet de gids, maar de elektrisch aangedreven Wils Kracht fluistert…

Tijdens de 2 uur durende tocht. De geschiedenis van polder Het Grootslag wordt al varend doorgenomen. Met onderwerpen als: de noodzaak van verkaveling en de aanleg van Het Streekbos, de nieuwe waterberging, het waterpeil, de hoog en laagwatersloten, de doorbraken en de kenmerken van De Lutjebroeker Klokke- en Ruiterweel. Ook is er aandacht voor de sporen van oudste bewoning in dit gebied (tijdens de Bronstijd: 1200 – 800 vóór Chr.) en van de ontginning van het veen (tijdens de Middeleeuwen: 800 – 1200 na Chr.)

Twee gidsen houden u bij de les: de nog bloeiende waterplanten onderweg, de (water)vogels en op sommige plekken nog aanwezige waterbeestjes. De natuur maakt zich al op voor de herfst…