Dorcas helpt Albanese gezinnen met voedsel en kleding – Broers Beerepoot brengen hulpgoederen naar Albanië

ANDIJK – Nico en Pierre Beerepoot uit Andijk en Grootebroek vertrekken dinsdag 4 september met twee vrachtwagens die beschikbaar zijn gesteld door De Wit Transport en De Hout Bolbloemen, vol hulpgoederen naar Albanië.
ANDIJK – Nico en Pierre Beerepoot uit Andijk en Grootebroek vertrekken dinsdag 4 september met twee vrachtwagens die beschikbaar zijn gesteld door De Wit Transport en De Hout Bolbloemen, vol hulpgoederen naar Albanië.

Het transport wordt financieel ondersteund door Scherpenzeel BV, Beerepoot Automatisering, Hefner Gummiewalzen en giften van particulieren en instellingen. Hulporganisatie Dorcas geeft in het noorden van dit land sociale hulp aan ongeveer honderd van de allerarmste gezinnen. De beide broers zijn sterk betrokken bij het werk van Dorcas en hebben al meerdere hulptransporten voor Dorcas verzorgd.

Albanië – een van de armste landen van Europa
Albanië wordt nog steeds beïnvloed door economische stagnatie. De belangrijkste kenmerken van hedendaags Albanië zijn een hoge werkloosheid en een gebrek aan basale baan- of ondernemingsmogelijkheden. Het land staat bekend als een van de armste landen van Europa.

Vooral in het noorden van Albanië is de situatie moeilijk. De infrastructuur om het noorden te bereiken is slecht, en reizen van stedelijke naar landelijke gebieden is al even moeilijk. De werkloosheid is er hoger dan in de rest van het land en de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg is er lager.

Dorcas helpt gezinnen, scholen en gezondheidscentra
Dorcas helpt in het noorden van Albanië ongeveer honderd van de allerarmste gezinnen. Deze gezinnen zijn in samenwerking met de lokale overheid geselecteerd. Ook gezondheidscentra en scholen ontvangen hulpgoederen zoals stoelen, tafels en schoolborden.

Nico en Pierre Beerepoot gaan voor de tweede keer naar dit land. ‘Wij doen dit, omdat wij iets willen betekenen voor mensen die het een stuk slechter hebben dan wij. Maar tegelijk moet je ook van avontuur houden, want je komt onderweg heel wat moeilijkheden tegen. Dat varieert van nukkige douanebeambten tot sneeuwstormen en alles er tussenin’, aldus Nico Beerepoot. ‘Hulp is hier nog steeds hard nodig.’

Extra giften voor het transport van de hulpgoederen kunnen worden gestort op giro 2500 onder vermelding van ‘Transport Albanië – 4503’ ten name van Dorcas in Andijk.

Dorcas: ontwikkelingssamenwerking en noodhulp
Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp die in twintig landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld en werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken en organisaties. Tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers zijn bij Dorcas betrokken.