Bekendmakingen Gemeente Medemblik week 35

Week 35 Verkeersmaatregelen kernen Wognum en Andijk

All American Sunday Op zondag 16 september 2012 wordt in Wognum de All American Sunday georganiseerd. Dit evenement zal plaatsvinden op een terrein gelegen aan de Oude Hoornseweg.

In verband met de openbare orde en verkeersveiligheid worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen op zondag 16 september 2012 van 10.00 uur tot 18.00 uur: 1. de Oude Hoornseweg wordt afgesloten voor al het doorgaande rijverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer; 2. op de Oude Hoornseweg wordt vanaf de kruising met de Oosteinderweg richting Hoorn eenrichtingsverkeer ingesteld voor het bestemmingsverkeer; 3. op de Oude Hoornseweg wordt een stopverbod ingesteld aan de oostzijde van deze weg voor het bestemmingsverkeer.

Andijk 200! Op zaterdag 22 september 2012 wordt het 200-jarige bestaan van Andijk gevierd met evenement Andijk 200! Het evenement wordt gehouden op een gedeelte van de Dijkweg en in het Buurtje.

In verband met de openbare orde en veiligheid worden op zaterdag 22 september 2012, de Dijkweg (vanaf de kruising bij de Kleingouw tot en met de kruising aan de Molenweg) en het buurtje (vanaf de Dijkweg tot aan de Molenweg) enige tijd afgesloten voor al het verkeer behalve voetgangers. Tevens wordt op zaterdag 22 september 2012,op de Dijkweg (vanaf de kruising bij het Buurtje tot en met de kruising aan de Molenweg) en het buurtje (vanaf de Dijkweg tot aan de Molenweg) een parkeerverbod ingesteld. De wegafsluitingen en parkeerverboden gelden op 22 september 2012 van 6.00 uur tot 23.00 uur.

 • Bekendmakingtype: apv vergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: WOGNUM, Oude Hoornseweg, ANDIJK, Dijkweg
 • Publicatiedatum: 2012-08-30

Week 35 Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende vergunningaanvragen zijn ontvangen: Datum ontvangst Omschrijving activiteit Adres Postcode Plaats 22-08-2012 Verbouwen van een woning Klammeland 31 1654 KH Benningbroek 18-08-2012 Plaatsen van dakopbouw op bestaande garage De Gouw 70 1693 DD Wervershoof Tegen deze aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Op het moment van publicatie is nog niet bekend of aan de aanvraag zal worden meegewerkt. Tijdens de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis is het mogelijk om de aanvragen in te komen zien.

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie:  BENNINGBROEK, Klammeland, WERVERSHOOF, De Gouw
 • Publicatiedatum: 2012-08-30

Week 35 Verleende omgevingsvergunningen Wabo (-regulier)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verzonden: Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Postcode Plaats 23-08-2012 Kappen van 124 populieren. Er geldt een herplantplicht. Heemraad Witweg 1691 EC Hauwert 23-08-2012 Kappen van 66 wilgen. Er geldt een herplantplicht. Notweg 1692 EM Hauwert 23-08-2012 Kappen van 11 wilgen. Er geldt een herplantplicht. Vok Koomenweg 1692 EN Hauwert 23-08-2012 Kappen van 13 wilgen. Er geldt een herplantplicht. Mijnsherenweg 1658 CA Lambertschaag 20-08-2012 Bouwen van een garage Graaf Florislaan 3 1671 EH Medemblik 21-08-2012 Kappen van een beuk Westereiland 71 1671 HZ Medemblik 22-08-2012 Bouwen van een woning Oosterwijzend 25 1688 CZ Nibbixwoud 22-08-2012 Bouwen van een woning Sneeuwgans 77 1688 WT Nibbixwoud 21-08-2012 Vervangen van de beschoeiing Zuiderweg 1 a 1676 GN Twisk 23-08-2012 Kappen van 52 populieren. Er geldt een herplantplicht. Veldhuis 1678 HV Oostwoud 23-08-2012 Kappen van 15 wilgen. Er geldt een herplantplicht. Kleine Zomerdijk 1687 PA Wognum Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een rechtstreeks belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen. NB De datum van bekendmaking hoeft niet gelijk te zijn met de datum van deze publicatie! De datum van het inwerking treden van een besluit is in de regel de dag na de bekendmaking ervan. Bij een afwijkende datum wordt dit in het besluit kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het bezwaarschrift niet per email kan worden ingediend. Voorlopige voorziening Indien u bezwaar heeft ingediend of beroep heeft ingesteld, kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: HAUWERT, Hauwert, Notweg, Vok Koomenweg, LAMBERTSCHAAG, Mijnsherenweg, MEDEMBLIK, Graaf Florislaan, Westereiland, NIBBIXWOUD, Oosterwijzend, Sneeuwgans, TWISK, Zuiderweg, OOSTWOUD, Veldhuis, WOGNUM, Kleine Zomerdijk
 • Publicatiedatum: 2012-08-30

Week 35 Verleende vergunningen/ontheffingen o.g.v. van de APV / Bijzondere wetten

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verzonden: Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Postcode Plaats 22-08-2012 Organiseren van het havenmuziekfestival op 1 september 2012 van 20.00 uur tot 24.00 uur Oosterhaven (kade) t.o nr. 30 1671 AB Medemblik 24-08-2012 Organiseren van een sinterklaasfeest op woensdag 21 november 2012 van 13.00 uur tot 17.30 uur Admiraliteitsweg 6a 1671 JA Medemblik 24-08-2012 Drank- en Horecavergunning Sportlaan 11 1654 KE Sijbekarspel 22-08-2012 Organiseren van kermisactiviteiten (tent, muziek, buitentap) op 8, 9 en 10 september 2012 tot 02.00 uur. Onderdijk 189 1693 CE Wervershoof 24-08-2012 Ontheffing sluitingstijd op 22 september 2012 tot 02.00 uur. Zwaagdijk 204a 1682 NP Zwaagdijk-Oost Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een rechtstreeks belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen. NB De datum van bekendmaking hoeft niet gelijk te zijn met de datum van deze publicatie! De datum van het inwerking treden van een besluit is in de regel de dag na de bekendmaking ervan. Bij een afwijkende datum wordt dit in het besluit kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het bezwaarschrift niet per email kan worden ingediend. Voorlopige voorziening Indien u bezwaar heeft ingediend of beroep heeft ingesteld, kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 • Bekendmakingtype: apv vergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: MEDEMBLIK, Schoutensteeg, Admiraliteitsweg, BENNINGBROEK, Sportlaan, WERVERSHOOF, Onderdijk, ZWAAGDIJK, Zwaagdijk
 • Publicatiedatum: 2012-08-30

Week 35 Besluit om omgevingsvergunningvrij te bouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de volgende aanvraag zonder omgevingsvergunning gerealiseerd mag worden: Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Postcode Plaats 20-08-2012 Plaatsen van beschoeiing Liederik 7 1678 JC Oostwoud Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een rechtstreeks belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen. NB De datum van bekendmaking hoeft niet gelijk te zijn met de datum van deze publicatie! De datum van het inwerking treden van een besluit is in de regel de dag na de bekendmaking ervan. Bij een afwijkende datum wordt dit in het besluit kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het bezwaarschrift niet per email kan worden ingediend. Voorlopige voorziening Indien u bezwaar heeft ingediend of beroep heeft ingesteld, kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: OOSTWOUD, Liederik
 • Publicatiedatum: 2012-08-30

Week 35 Collectes/Acties

Periode Organisatie Kern 02 t/m 08 september 2012 KWF Kankerbestrijding Hele gemeente

 • Bekendmakingtype: overig
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: WOGNUM, Dick Ketlaan
 • Publicatiedatum: 2012-08-30

Tekstaanpassingen APB|ANN