Hoe het Hoogheemraadschap de polders droog houdt

image
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt reeds 400 jaar voor droge voeten in de Beemster. Hoe dit kan, kunt u zien en beleven op de stand van het waterschap:

  • Demonstratie in beelden wat een dijkdoorbraak in de Beemster tot gevolg heeft.
  • Demonstratie van het moderne waterbeheer en wat hiervoor nodig is met computers en slimme regelsystemen.
  • Live demonstratie met pompen welke 1.200.000 liter per uur verpompen.
  • Live demonstratie met mobiele kranen hoe het onderhoud van de watergangen wordt uitgevoerd.
  • Live demonstratie en gelegenheid voor kinderen om mee naar "boven" te gaan met een hoogwerker tot 20 meter boven het evenementen terrein.
  • Grootste noodpompen in bezit van Nederlandse waterschappen zijn aanwezig op de fair.
  • Beelden van de Nederlandse hulp aan de ramp in New Orleans (Hurricane Katrina).
  • Beelden van de grootste internationale overstromingsoefening in 2009 gehouden in Noord Holland (Floodex).

Kortom u bent van harte welkom! De Beemster Polderfair: 31 augustus, 1 en 2 september op Evenemententerrein de Beemster!, ter hoogte van Middenweg 192.