Burgemeester Goldschmeding Stede Broec: ‘Persoonlijke kwesties achter ons laten’

Stede Broec – 30-08-2012 De gemeenteraad en het college van de gemeente Stede Broec zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en bereid om zich gezamenlijk in te zetten voor een betere onderlinge verstandhouding.

Dit is de conclusie die werd getrokken na de besloten raadsbijeenkomst dinsdagavond. Tijdens deze avond werden de aanbevelingen gepresenteerd van de bemiddelaar die werd ingezet naar aanleiding van de verstoorde politieke verhoudingen in de gemeente.

De bemiddelaar voerde in de zomerperiode gesprekken met alle raads- en collegeleden en heeft een analyse gemaakt en aanbevelingen gedaan. De partijen gaan de aanbevelingen binnen hun fractie bespreken. Op korte termijn komen Raad en College met concrete verbeterpunten.

Lees hieronder het standpunt van burgemeester Goldschmeding.

Burgemeester Goldschmeding: “Het is goed dat we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen voor het besturen van onze gemeente. Er zijn tenslotte belangrijke onderwerpen die onze volle aandacht vragen. Hierbij moet de inhoud centraal staan. De afgelopen periode stonden verslechterde, soms persoonlijke verhoudingen ons in de weg. We zijn het naar onze inwoners en ook naar onze medewerkers verplicht om persoonlijke kwesties achter ons te laten en ons volledig te richten op het besturen van onze gemeente. De uitkomsten van de bemiddelaar bieden alle betrokkenen voldoende houvast, perspectief en vertrouwen om deze weg positief in te slaan.”