Pas op voor klei op polderwegen in Het Grootslag

Pas op voor klei op polderwegen in Het GrootslagANDIJK | APB – Voor veel agrariërs is de maand september dé oogsttijd en begint daarmee ook het transport met trekkers en aanhangwagens over de weg. De banden kunnen onder de modder raken en daarmee ook de wegen. Hoewel de agrariërs hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen de wegen ze toch vervuild raken.

Als agrariërs zelf niet in het bezit zijn van waarschuwingsborden bieden moeten zij dat lenen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HNNK). Dit geldt voor de plattelands- en verbindingswegen die het hoogheemraadschap beheert. Door het vooraf plaatsen van deze borden worden weggebruikers op de gevaarlijke situatie gewezen. Pas als de werkzaamheden zijn afgelopen en de weg weer schoon is, mogen de borden worden weggehaald.

Het plaatsen van verkeersborden is een belangrijke aanvullende maatregel in het belang van de verkeersveiligheid. Dit ontslaat agrariërs echter niet van hun plicht de weg ook tijdens de werkzaamheden schoon te blijven houden.