Vervanging kademuur in Hoorn – Veiligheidsmaatregelen kademuur Hoofd

Hoorn | APB - De historische kademuur van het Hoofd, tussen de Hoofdtoren en de brug naar het Oostereiland, is aan het einde van zijn levensduur. De huidige kademuur is zodanig oud en verzwakt, dat restauratie niet mogelijk is. In samenwerking met de gemeente Hoorn zal het hoogheemraadschap in 2013 de kademuur vervangen.
imageHoorn | APB – De historische kademuur van het Hoofd, tussen de Hoofdtoren en de brug naar het Oostereiland, is aan het einde van zijn levensduur. De huidige kademuur is zodanig oud en verzwakt, dat restauratie niet mogelijk is. In samenwerking met de gemeente Hoorn zal het hoogheemraadschap in 2013 de kademuur vervangen.

Bijkomende zorg is dat de reparaties die in 2008 aan de kademuur zijn uitgevoerd, opnieuw zijn opengescheurd als gevolg van de werkzaamheden aan de brug naar het Oostereiland. Omdat veiligheid voor alles gaat, nemen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Hoorn tijdelijke maatregelen om de kademuur stabiel te houden. Daarnaast staat de kademuur onder toezicht en zijn we alert op mogelijke verzakkingen. Momenteel is de situatie veilig.

Belasting van de kade
Risico’s kunnen mogelijk ontstaan bij hoge belastingen van de kademuur nabij de kiosk. Denk bijvoorbeeld aan grote mensenmassa’s bij evenementen in de haven. Om de veiligheid te kunnen garanderen, zal een deel van de kade worden afgesloten voor personen, totdat er in 2013 een nieuwe kademuur is gerealiseerd.

Deze afsluiting betreft het voetgangersdeel van de kade, vanaf de brug naar het Oostereiland tot voorbij de kiosk. De kiosk wordt gesloten. De afsluiting gebeurt met hekken en bebording. Het verkeer van en naar het Oostereiland kan gewoon doorgang vinden.

Daarnaast zal de houten steiger langs dit deel van de kademuur worden verwijderd. Op deze manier willen het hoogheemraadschap en de gemeente de veiligheid garanderen totdat er een nieuwe kademuur is gerealiseerd.

Veldonderzoeken
Ter voorbereiding van de daadwerkelijke vervanging van de kademuur in 2013, zal het hoogheemraadschap vanaf september 2012 enkele veldonderzoeken uitvoeren in de directe omgeving van de kade. Tijdens deze onderzoeken worden ook de belangen van gemeente en bewoners geïnventariseerd. De veldonderzoeken duren enkele dagen en vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. Deze onderzoeken zullen weinig tot geen overlast voor omwonenden opleveren. Daarna wordt een concreet plan van aanpak uitgewerkt.

Informatie voor omwonenden
Omwonenden zijn per brief op de hoogte gebracht van de afsluiting van een deel van het Hoofd. Naar verwachting zullen gemeente en hoogheemraadschap in het najaar een informatieavond voor belanghebbenden organiseren om de vervangingsplannen nader toe te lichten.