Bekendmakingen Gemeente Medemblik week 34

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verzonden:

Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Plaats

 • 16-08-2012 Organiseren van een muziekfestival op 26 augustus 2012 van 15.00 uur tot 22.00 uur. Oosterhaven nabij nr. 30 Medemblik
 • 16-08-2012 Drank en horecavergunning Korteling 12-14 Midwoud 16-08-2012 Plaatsen terras Korteling 12-14 Midwoud
 • 16-08-2012 Drank- en horecavergunning Dorpsstraat 9 Wervershoof
 • 16-08-2012 Ontheffing sluitingsuur hele week tot 01.00 uur Dorpsstraat 9 Wervershoof 16-08-2012 Plaatsen terras Dorpsstraat 9 Wervershoof
 • 16-08-2012 Organiseren circusvoorstellingen op het ijsbaanterrein van 30 augustus 2012 t/m 2 september 2012 Theo Koomenlaan Wervershoof
 • 17-08-2012 Organiseren van een dorpsfeest met livemuziek op 1 september 2012 van 16.00 uur tot 01.00 uur Balkweiterhoek 56 Zwaagdijk-West
 • Wijziging locatie Huttendorp Andijk In verband met het slechte terrein van IJsbaan De Toemer is besloten Huttendorp Andijk te verplaatsen naar een ander terrein. Huttendorp Andijk is van 30 augustus 2012 tot en met 1 september 2012 op twee gemeentelijke grasvelden aan beide zijden van de woning aan de Kleingouw 92 in Andijk. Mocht het evenement door extreme weersomstandigheden ook niet op de twee grasvelden mogelijk zijn dan wordt uitgeweken naar een verhard particulier terrein aan de Handelsweg 16 en 16A in Andijk.

Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een rechtstreeks belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen. NB De datum van bekendmaking hoeft niet gelijk te zijn met de datum van deze publicatie! De datum van het inwerking treden van een besluit is in de regel de dag na de bekendmaking ervan. Bij een afwijkende datum wordt dit in het besluit kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het bezwaarschrift niet per email kan worden ingediend. Voorlopige voorziening Indien u bezwaar heeft ingediend of beroep heeft ingesteld, kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 • Bekendmakingtype: apv vergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: MEDEMBLIK, Schoutensteeg, MIDWOUD, Korteling, WERVERSHOOF, Dorpsstraat, ZWAAGDIJK, Balkweiterhoek
 • Publicatiedatum: 2012-08-23

Week 34 Verkeersmaatregelen kernen Medemblik en Wervershoof (Onderdijk)

Muziekfestival/Booming Piano’s Op zondag 26 augustus 2012 wordt in Medemblik een live concert van de Booming Piano’s op een ponton georganiseerd. In verband met de verkeersveiligheid en openbare orde wordt in verband met dit evenement op zondag 26 augustus 2012 de openbare weg in Medemblik zijnde de Oosterhaven (kade) vanaf nr. 30 tot en met ‘t Hoofd, afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers. Deze afsluiting is geldig van 12.00 uur tot 22.00 uur. Kermis Onderdijk (inclusief busroutewijziging en legen rolemmers) In verband met de op 9, 10 en 11 september 2012 in Onderdijk te houden kermis, wordt de Zeedijk in Onderdijk van 7 t/m 12 september 2012 afgesloten. Het gedeelte van de Zeedijk tussen Café Restaurant De Welkomst en de Oosterdijk is van vrijdag 7 september 2012, 07.00 uur tot woensdag 12 september 2012, 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer (m.u.v. voetgangers). Al het doorgaande verkeer wordt tijdens deze dagen omgeleid, de omleidingsroute zal door middel van borden worden aangegeven. De kermisexploitanten zullen op vrijdag 7 september 2012 vanaf 07.00 uur hun toegewezen standplaats(en) innemen. Op woensdag 12 september 2012 zullen de kermisexploitanten om uiterlijk 12.00 uur weer vertrekken. Buurtbus lijn 415 (Medemblik – Onderdijk v.v.): Vanaf vrijdag 7 september 2012, 06.00 uur tot woensdag 12 september 2012, 12.00 uur rijdt lijn 415 vanaf de Zeedijk via de Grutteweide en de Dirk Bijvoetweg richting Oosterdijk naar Medemblik vice versa. De haltes aan de Droge Wijmersweg, Oosterdijk en de Zeedijk komen dan tijdelijk te vervallen. Er zal worden gestopt bij de hoek van de Dirk Bijvoetweg/Zeedijk. Rolemmers rondom kermisterrein De kermisexploitanten zullen op vrijdag 7 september 2012 vanaf 07.00 uur hun attractie opbouwen. In verband hiermee worden de bewoners aan het kermisterrein, de Van Velzenstraat en de Pastoor Van Santestraat verzocht de rolemmers vóór 08.30 uur aan de weg te zetten, zodat HVC- Holland Collect eerder kan beginnen met de inzameling. HVC- Holland Collect zal hiervoor twee wagens gebruiken in plaats van één, zodat het inzamelen van de rolemmers aan voornoemde straten tijdig kan worden afgerond. Alvast bedankt voor uw medewerking!

 • Bekendmakingtype: apv vergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: MEDEMBLIK, Oosterhaven, WERVERSHOOF, Onderdijk
 • Publicatiedatum: 2012-08-23

Week 34 Verleende omgevingsvergunningen Wabo (-regulier)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verzonden: Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Plaats 16-08-2012 Wijzigen van de voorgevel, het vervangen van kozijnen en dakkapel Dokter de Vriesstraat 31 Benningbroek 15-08-2012 Vervangen en vergroten van een dakkapel Meerlaan 38 Medemblik 14-08-2012 Verbouwen van begane grond tot vier appartementen Meerlaan 52 Medemblik 13-08-2012 Uitbreiden van een woning Schenkeldijk 82 Wervershoof Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een rechtstreeks belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen. NB De datum van bekendmaking hoeft niet gelijk te zijn met de datum van deze publicatie! De datum van het inwerking treden van een besluit is in de regel de dag na de bekendmaking ervan. Bij een afwijkende datum wordt dit in het besluit kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het bezwaarschrift niet per email kan worden ingediend. Voorlopige voorziening Indien u bezwaar heeft ingediend of beroep heeft ingesteld, kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: BENNINGBROEK, Dokter de Vriesstraat, MEDEMBLIK, Meerlaan, WERVERSHOOF, Schenkeldijk
 • Publicatiedatum: 2012-08-23

Week 34 Geaccepteerde sloopmelding

Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Plaats 17-08-2012 Slopen van een stolpboerderij Midwouder Dorpsstraat 2 Midwoud

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: MIDWOUD,Midwouder Dorpsstraat
 • Publicatiedatum: 2012-08-23

Week 34 Aangevraagde omgevingsvergunningen (Wabo)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende vergunningaanvragen zijn ontvangen: Datum ontvangst Omschrijving activiteit Adres Plaats 16-08-2012 Slopen van de boerderij, schuren, terreinverharding, mestplaat met gierkelder, silo Dijkweg 14 Andijk 10-08-2012 Bouwen van een woonboerderij met studio Midwouder Dorpsstraat 2 Midwoud Tegen deze aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Op het moment van publicatie is nog niet bekend of aan de aanvraag zal worden meegewerkt. Tijdens de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis is het mogelijk om de aanvragen in te komen zien

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: ANDIJK, Dijkweg, MIDWOUD, Midwouder Dorpsstraat
 • Publicatiedatum: 2012-08-23

Week 34 Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende vergunningsaanvraag is ingetrokken: Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Plaats 16-08-2012 Vergroten woning door dakverlenging en plaatsen van twee dakkapellen Kleingouw 6 Andijk

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: ANDIJK, Kleingouw
 • Publicatiedatum: 2012-08-23

Week 34 Verleende omgevingsvergunning Wabo (-regulier) van rechtswege

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende van rechtswege verleende omgevingsvergunning is verzonden: Verzenddatum Omschrijving activiteit Adres Plaats 13-08-2012 Aanpassen van de grootte van een tank voor opslag van stikstof en plaatsen van een inpandige verdiepingsvloer Nieuwmarkt 8 Zwaagdijk-Oost Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een rechtstreeks belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en tenminste te bevatten de naam en adres van de indiener, de verzenddatum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de motieven van het bezwaar. Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mail bericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen. NB De datum van bekendmaking hoeft niet gelijk te zijn met de datum van deze publicatie! De datum van het inwerking treden van een besluit is in de regel de dag na de bekendmaking ervan. Bij een afwijkende datum wordt dit in het besluit kenbaar gemaakt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat het bezwaarschrift niet per email kan worden ingediend. Voorlopige voorziening Indien u bezwaar heeft ingediend of beroep heeft ingesteld, kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de indieners van een voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 • Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: ZWAAGDIJK, Nieuwmarkt
 • Publicatiedatum: 2012-08-23

Damoclesbeleid 2012

Op 15 augustus 2012 heeft de burgemeester het Damoclesbeleid van de gemeente Medemblik vastgesteld. Op 24 augustus 2012 treed dit beleid in werking.

 • Bekendmakingtype: overig
 • Uitgever: Gemeente Medemblik
 • Locatie: WOGNUM, Dick Ketlaan
 • Publicatiedatum: 2012-08-23