Aangepaste bediening Naviduct / Krabbersgatsluis bij Enkhuizen

IJsselmeer – Met ingang van 1 november 2012 wordt de bediening van een aantal bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied en de randmeren aangepast. In de uren met weinig aanbod gaan de bruggen en sluizen uitsluitend nog op aanvraag open. Rijkswaterstaat heeft dit besloten in goed overleg met de belangenorganisaties, waaronder het Watersportverbond.

De nieuwe bedieningstijden

In het kort komt het neer op het volgende: de Stevinsluis in de Afsluitdijk bij Den Oever en het Naviduct / Krabbersgatsluis bij Enkhuizen worden ’s zomers en ’s winters ’s nachts/’s avonds alleen op aanvraag bediend.

Uw verzoek moet u indienen bij de Centrale Meldpost IJsselmeer, tel. 0517 – 578 173. Doet u uw verzoek vooral ruim op tijd, want er moet extra personeel voor worden ingeroosterd.