€ 192.000 voor revitalisering bedrijventerrein WFO Oost in Wervershoof

€ 192.000 voor revitalisering bedrijventerrein WFO Oost in Wervershoof

Wervershoof – De provincie Noord-Holland ondersteunt dit jaar 43 projecten om bestaande bedrijventerreinen te verbeteren. Er was veel animo voor de regeling, waarop Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten het budget met 1 miljoen euro te verhogen.

In totaal stellen GS 5,8 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten kunnen hiermee de terreinen beter inrichten, veiliger maken en zorgen voor een betere bereikbaarheid.

In Noord-Holland is ruimte schaars en zijn er tientallen bedrijventerreinen die beter gebruikt kunnen worden. GS zien het opknappen van bestaande bedrijventerreinen tevens als goede maatregel voor het verlichten van de effecten van de economische recessie op de regionale economie.

Veel belangstelling
Voor het opknappen van verouderde terreinen en om deze duurzamer te maken, heeft de provincie in 2004 de HIRB-regeling (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) in het leven geroepen. Dit jaar was er veel belangstelling voor de HIRB-regeling: er zijn meer dan 50 aanvragen ingediend. Hierop hebben GS besloten om het budget met 1 miljoen euro te verhogen om zo meer projecten te helpen uitvoeren.

Projecten
Zo wordt op het bedrijventerrein de Hoek in Haarlemmermeer de infrastructuur aangepakt, komt er betere verlichting en meer groen. In Harenkarspel worden de bedrijventerreinen Huisweid, de Banne en de Oudvaart verbeterd door wegen en groen op te knappen. Op het bedrijventerrein de Oude Veiling in Hoorn wordt de voormalige gemeentewerf opgeknapt, zodat de gemeente straks courante bouwkavels op het terrein kan aanbieden.