13 miljoen subsidie voor RTV-NH!

© 2012 Marijke Clabots (CC)Haarlem | APB – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de komende periode jaarlijks 27 miljoen euro investeren in cultuur. In dit bedrag is de subsidie voor RTV Noord-Holland opgenomen van jaarlijks ruim 13 miljoen euro!

Gedeputeerde Cultuur Elvira Sweet: “Er is flink bezuinigd op cultuur. Door het geld nog slimmer in te zetten en beter samen te werken met andere partijen willen wij de komende jaren de waarde van cultuur versterken.”

Behoud en ontwikkeling van waardevolle landschappen met uniek cultureel erfgoed en het voor iedereen toegankelijk maken van het cultureel aanbod, vormen de rode draad in het cultuurbeleid voor de periode 2013 -2016. Dit staat in de nieuwe Cultuurnota 2013-2016 van de provincie. Provinciale Staten besluiten dit najaar over de Cultuurnota en het daarbij behorende budget.

Klik hier!!!

Samen investeren
Aan de hand van drie thema’s wil de provincie de waarde van cultuur blijven versterken en vergroten. Samenwerking met partners zoals gemeenten is daarbij essentieel. Cultuurcompagnie NH, ProBiblio en Monumentenwacht blijven belangrijke partners bij de uitvoering van het cultuurbeleid.

Binnen het thema Cultuur en Ruimte gaat het om het behouden van cultureel erfgoed, ook bij ruimtelijke ontwikkeling. In totaal willen GS jaarlijks 7,7 miljoen euro beschikbaar stellen voor restauratie en onderhoud van beeldbepalende monumenten zoals forten, kerken en industrieel erfgoed. Ook blijft Noord-Holland het herbestemmen van monumenten stimuleren. In 2013 wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe archeologisch depot waar iedereen vanaf half 2014 belangrijke Noord-Hollandse archeologische vondsten kan bekijken.

Volgens de provincie voegt cultureel erfgoed waarde toe aan een gebied; het maakt een regio interessanter en mooier. Voor bewoners, ondernemers en voor bezoekers. Voor het thema Cultuur en Economie is jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro opgenomen. Gedeputeerde Sweet: ‘Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen kennismaken met ons prachtige erfgoed. Ook om economische kansen te benutten. Om dit te bereiken gaan we de samenwerking tussen de toeristische en de culturele sector versterken”. Om het toeristisch aanbod bekend te maken blijft de provincie investeren in onder meer Uit in Noord-Holland.

‘In elk dorp een schouwburg, een museum en eigen festival moeten we niet willen.’ De provincie wil dat alle inwoners van Noord-Holland van cultuur kunnen genieten. Zij stelt jaarlijks 4 miljoen euro beschikbaar voor een Culturele infrastructuur. ‘In elk dorp een schouwburg, een museum en eigen festival moeten we niet willen. Ik pleit daarom voor regionale samenwerking’, aldus Sweet. Noord-Holland gaat onderzoek doen naar het huidige aanbod van culturele voorzieningen in de provincie. De resultaten van dit onderzoek moeten gemeenten helpen bij het maken van regionale afspraken over het aanbod van culturele voorzieningen.