Update: Hans Langbroek stapt uit fractie Nieuw Enkhuizen

Hans Langbroek - raadslid gemeente EnkhuizenENKHUIZEN – Op zijn website noemt hij zich al “onafhankelijk raadslid” en dat komt omdat Langbroek uit de fractie is gestapt van Nieuw Enkhuizen, zo werd vandaag bekend gemaakt.

De drie fractieleden van Nieuw Enkhuizen hebben in goed overleg besloten niet langer samen verder te gaan.

Verschil van visie ligt aan deze breuk ten grondslag. Langbroek had met enige regelmaat afwijkend stemgedrag dan zijn medefractiegenoten, Harry Wijchers en Rob de Jong. “Elkaar loslaten is naar onze mening de beste optie om mogelijke toekomstige escalerende wrijvingen te voorkomen’, aldus het drietal.

De redactie vroeg Hans Langbroek om nadere uitleg over zijn keuze. Hieronder de reactie van Hans Langbroek:

“Het is in wezen niet heel ingewikkeld, de reden waarom Nieuw Enkhuizen en ik uit elkaar gegaan zijn. Wat by the way een wezenlijk verschil is met dat ik NE zou hebben verlaten: we zijn in gezamenlijke beslissing uit elkaar gegaan. Met behoud van goede verstandhoudingen.

Het is te vergelijken met evolutie: binnen een soort vinden vinden bij een aantal exemplaren veranderingen plaats, en die veranderingen zijn op een gegeven moment zo groot dat men op een gegeven moment uiteindelijk eigenlijk kan spreken van twee verschillende soorten. Men ontwikkelt zich verschillende kanten op, en verandert t.o.v. elkaar.

Dat houdt niet in dat de één beter is dan de ander, men is verschillend geworden.

Dan is het goed om uit elkaar te gaan op een moment dat er nog geen wrijvingen zijn ontstaan die onherstelbare schade toebrengen in de verstandhoudingen die op zo’n moment nog goed zijn.

De gegroeide verschillen in uitgangspunten en interpretaties werden steeds duidelijker op de vrije onderwerpen, de onderwerpen die los staan van het coalitieakkoord. Ik heb afwijkend gestemd op cruciale punten als bijvoorbeeld wel/geen 7 ton extra uitgeven voor de Drom, wel/geen eventuele huizenbouw op sportpark Immerhorn etc.

Om een stabiel stadsbestuur te behouden blijf ik het coalitieakkoord ondersteunen, het is tenslotte door mijzelf óók mede-ondertekend. Je moet doen wat je zegt.

Voor de rest beraad ik mezelf nog over eventuele actie in de toekomst wat betreft een fractie opzetten, aansluiten bij een andere fractie, of stoppen in 2014. Het vergt goed nadenken!”

\