Orgelconcert door Jos van der Kooy in de Bonifaciuskerk in Medemblik – zaterdag 18 augustus 20.00 uur

Jos van der KooyJos van der Kooy (1951) is vanaf 1981 cantor en organist van de Westerkerk in Amsterdam en sinds 1990 stadsorganist van Haarlem. Hij studeert orgel en improvisatie bij Piet Kee aan het Conservatorium van Amsterdam waar hij in 1981 wordt onderscheiden met de Prix d’Excellence.

Hij vervolgt zijn opleiding bij Hans Haselböck (improvisatie), Ewald Kooiman (Bach en Franse barokmuziek), Daniel Roth (Franck) en Charles de Wolff (Liszt, Reger en 20ste-eeuws repertoire).

Als stadsorganist van Haarlem is hij vaste bespeler van het Müller-orgel in de Grote of Sint-Bavokerk bij de stadsconcerten. Als docent, jurylid en bestuurder is hij betrokken bij het Internationaal Orgel Festival Haarlem. In het buitenland werkte hij mee aan festivals te Altenberg, Kazan, Neurenberg, Saint Albans, Sint Petersburg en Wenen.

Van der Kooy doceert orgel, improvisatie en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan het Conservatorium te Alkmaar. Hij maakt opnamen voor televisie, radio en cd. Zijn interpretatie van de muziek van Max Reger en César Franck oogst veel bijval. Hij is een warm pleitbezorger van hedendaagse muziek, in het bijzonder van werk van Nederlandse componisten. Als concertgever, kerkorganist en docent propageert hij de improvisatiekunst.

In 1980 en 1981 behaalt hij tweemaal de eerste prijs tijdens het Internationaal Improvisatie Concours in Haarlem. In de loop der jaren worden hem diverse prijzen en onderscheidingen toegekend.