Libelle gecrasht

lib4

Ook aan het leven van Libellen komt een eind. De libelle die hier getoond wordt werd in de tuin aangetroffen, gecrasht. En nog niet ontdekt door een passerend vogeltje die zich aan deze delicatesse te goed kan doen. We hebben ze op verschillende manieren belicht en al sop de afbeeldingen klikt ziet u een vergroting van een van de grootste vliegende insecten in Nederland.

lib1  lib2

lib3  lib5

Libellen (Odonata) zijn een insectenorde die wereldwijd voorkomt met ongeveer 5858 beschreven soorten, merendeels in warmere gebieden. In Nederland zijn 71 soorten aangetroffen, waarvan er 66 als inheems worden beschouwd, 1 als zwerver en 4 als verdwenen. In België zijn 69 soorten waargenomen, en samen met de Nederlandse soorten komt het aantal zo op 74 (vijf Nederlandse soorten niet in België, en drie Belgische soorten niet in Nederland; de soorten staan opgesomd bij de juffers en echte libellen).