18 augustus – Volwassenactiviteit: Natuurwerkdag in het Streekbos in Bovenkarspel

Hooiteam - Foto Toos BrinkimageStreekbos – Hooien in het Ecoproject van Het Streekbos. De snoeiwerkzaamheden van de afgelopen jaren geven nieuwe planten een kans.

Door het maaisel af te voeren op een broeihoop krijgen planten als Dotterbloem, Slanke sleutelbloem en Moerasspirea een betere kans om uit te breiden. Bij inventarisatie is vastgesteld dat de plantenvariatie toeneemt. Het maaien en hooien in augustus werkt ook effectief voor dieren.

Bovendien vermindert het de hoeveelheid werk op de jaarlijkse natuurwerkdag in november. Kom meehelpen om van het maaisel een flinke broeihoop te maken! Na afloop wandelen we door het hele Ecoproject om te genieten van de resultaten die de vorige werkdagen hebben opgeleverd. Kijk voor meer informatie op http://www.ivn-westfriesland.nl