Politietoezicht op waterrecreatie in de polder Het Grootslag, Enkhuizen en Stede Broec

De politie surveilleert dit jaar extra op het water. Onlangs waren burgemeester Jan Baas (Enkhuizen) (staand) en (links van hem) burgemeester Marian Goldschmeding (Stede Broec) mee om zelf te constateren dat dat zijn vruchten begint af te werpen.

Hieronder een aantal regels voor op het water. Neem ze ter harte; de boetes (en overlast voor anderen) zijn hoog!

Motorboot en leeftijd
Op het water in onze regio varen veel jongeren in kleine motorbootjes. Deze motorbootjes veroorzaken regelmatig overlast en schade, met name door te snel en roekeloos vaargedrag. Daarom hebben we speciale aandacht voor de regels op het water, bijvoorbeeld de leeftijd van de schipper. Voor een klein motorbootje dat korter is dan 7 meter en dat maximaal 13 kilometer per uur kan varen moet de bestuurder 12 jaar zijn. Als de boot sneller kan varen dan 20 kilometer per uur is het een ‘snelle motorboot’ en moet de bestuurder 18 jaar zijn. Voor alle andere motorboten geldt een leeftijd van 16 jaar. In onze regio varen veel kleine aluminium platbodem bootjes met bijvoorbeeld een 4 pk motor. Deze bootjes kunnen sneller varen dan 20 kilometer per uur en zijn daarom snelle motorboten. Een kleine ranke boot met een relatief lichte motor kan dus ook onder de categorie ‘snelle motorboot’ vallen. In dat geval zijn er, behalve de leeftijd van de bestuurder, veel meer regels van toepassing.

Voor vaarbewijs, snelheid en het melden van overlast, lees hieronder verder


Vaarbewijs
Voor het varen met een snelle motorboot moet je een klein vaarbewijs 1 hebben en moet je in ieder geval 18 jaar zijn. De boete voor het niet hebben van een vaarbewijs is hoog, ook de boete voor het niet kunnen tonen daarvan als u het wel heeft is hoog.

Snelheid
Snel varende motorboten veroorzaken schade aan de oevers en overlast voor overige recreanten, vissers en zwemmers. In bijna alle wateren in de regio geldt een maximum snelheid van 6 kilometer per uur.

Vaaroverlast melden
Als personen of vaartuigen overlast veroorzaken wil de politie daarvan graag op de hoogte worden gesteld. U kunt uw klacht altijd telefonisch melden bij het servicecentrum van de politie dat u kunt bereiken via 0900-8844. Ook kunt u een digitaal meldingsformulier invullen.

Foto: Gem. Enkhuizen