Graafwerkzaamheden in Koopmanspolder in Andijk begonnen

Graafwerk in Koopmanspolder begonnenAndijk | APB – De graafwerkzaamheden voor de inrichting van de Koopmanspolder in opdracht van de provincie Noord-Holland zijn op 13 augustus begonnen.

In ruim een half jaar ondergaat de polder een gedaanteverandering; 16 hectare grasland verandert – als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur – in natuurgebied met mogelijkheden voor recreatie, gecombineerd met innovatief waterbeheer.

Sinds 16 juli lopen de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanvoeren van het materieel en het opschonen van de sloten. Ook wordt met piketpaaltjes aangegeven waar de nieuwe sloten en kades moeten komen. Hoe de Koopmanspolder eruit komt te zien

Maandag 13 augustus is de eerste fase van de herinrichting van de polder begonnen. Deze graafwerkzaamheden duren tot begin oktober. Vervolgens krijgt de grond tot begin 2013 de tijd zich te zetten. Dan volgt de afwerking en het inzaaien van de grond. In de tussentijd wordt een visvriendelijke waterin- en uitlaat aangelegd. De werkzaamheden vinden vooral in de polder plaats. De vooroever en de parkeerplaatsen ten oosten en westen van de polder blijven tijdens het werk voor bezoekers toegankelijk. In maart 2013 moet het werk klaar zijn.Graafwerkzaamheden in Koopmanspolder in Andijk begonnen

Na de inrichting kan de bezoeker vanaf de Westfriese Omringdijk via een voetpad naar het uitzichtpunt in het midden van de ‘draaikolk’ wandelen, in het westelijk deel van de polder. De cirkels rond de draaikolk zijn via dammetjes toegankelijk om door het gebied te kunnen struinen. Het oostelijk deel is rustgebied voor vogels en andere dieren, en dus niet toegankelijk.

Vanaf 2014 gaan Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de polder aan de slag met flexibel peilbeheer, naar aanleiding van de adviezen van de Deltacommissie. Samen met Deltares en Staatsbosbeheer onderzoeken zij de gevolgen van verschillende waterhoogtes op veiligheid, waterkwaliteit, visstand en natuurontwikkeling.