Update: Reddingboten in Medemblik en Andijk vormen één KNRM-reddingstation

imageVertegenwoordigers uit Medemblik en Andijk ondertekenen samen met KNRM de stukken: Adriaan van Korlaar, Roemer Boogaard (directeur KNRM), Allard Kuin
Vertegenwoordigers uit Medemblik en Andijk ondertekenen samen met KNRM de stukken: Adriaan van Korlaar, Roemer Boogaard (directeur KNRM), Allard Kuin. Foto © J, Rutten

ANDIJK | MEDEMBLIK – Het reddingstation Medemblik van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is per 1 juli 2012 officieel van start. In aanwezigheid van de besturen van beide reddingsbrigades ’t Span en Rescue Medemblik, de nieuwe Plaatselijke Commissie van de KNRM, alsmede de directie van de KNRM vond de officiële ondertekening plaats van de overeenkomsten, waarmee het omvlaggen per 1 juli 2012 van beide zelfstandige stations naar één volwaardig KNRM reddingstation een feit werd.

Het reddingstation wordt gevormd door een samenvoeging van de Reddingsbrigade ’t Span in Andijk en Rescue Medemblik. Beide organisaties waren al aan de KNRM gelieerd, maar gaan nu verder onder als formeel KNRM reddingstation Medemblik vanuit twee locaties. De 43 vrijwilligers van beide reddingboten komen jaarlijks 80 keer in actie.

Reddingbrigade ’t Span werd opgericht in 1987, heeft 17 vrijwillige bemanningsleden en vaart met de gelijknamige reddingboot ’t Span. In 1996 werd de stichting Reddingboot Medemblik opgericht. Er zijn 26 vrijwilligers actief. In 1998 kreeg de stichting van de heer en mevrouw Kasemier het bedrag voor een complete reddingboot geschonken: dat werd de Bernardine. Deze boot werd in 2010 door brand verwoest. Sindsdien vaart de reddingboot De Gooier in bruikleen van de KNRM. Voor zowel Medemblik als Andijk is een nieuwe reddingboot van een standaard KNRM-type in aanbouw.

In bredere kring zal de samenvoeging in september dit jaar worden gevierd met alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere belanghebbenden, tegelijk met de doop van beide nieuwe reddingboten.

Van gelieerd naar KNRM station
Beide reddingorganisaties waren al gelieerd aan de Redding Maatschappij. Zodoende konden opleidingen via de KNRM worden gevolgd en materiaal worden gekocht of geleend. Dit samenwerkingsverband garandeerde tevens 24-uurs inzetbaarheid van reddingboten in het noordelijk deel van het IJsselmeer. Reddingboten uit Medemblik en Andijk zijn binnen een half uur ter plaatse in hun gehele werkgebied. Daarbuiten zijn de reddingstations Den Oever, Enkhuizen en Hindeloopen beschikbaar. De vrijwilligers van het nieuwe reddingstation komen uit Medemblik en Andijk en zijn gemiddeld binnen 10 minuten na alarmering met de reddingboot onderweg. De vrijwilligers zijn allemaal professioneel opgeleid door de KNRM.

Er is voor een samenvoeging gekozen om beide locaties onder één plaatselijk bestuur, in KNRM- termen een plaatselijke commissie, te brengen. Deze combinatie wordt door de KNRM op meer plaatsen toegepast, zoals op de Waddeneilanden en Goeree. Het vermindert bestuurlijke druk op vrijwillige bestuursleden en bevordert de samenwerking en uitwisseling van vrijwilligers tussen reddingstations op korte afstand van elkaar. De plaatselijke commissie van Medemblik bestaat nu uit vier personen.

Omvlagging
De officiële omvlagging is de formele overdracht van materieel aan de KNRM, die daarmee ook verantwoordelijk is voor onderhoud en vervanging. De zichtbare veranderingen volgen over een paar maanden, met de indienststelling van twee nieuwe reddingboten. Beide nieuwe reddingboten zijn bekostigd uit fondsenwervende acties van Rescue Medemblik en ’t Span. De reddingboten zijn van de zogenaamde Nikolaas-klasse (9 meter lang), die speciaal voor het ruime binnenwater zoals het IJsselmeer zijn bestemd. Ook de bemanningsverblijven in Medemblik en Andijk, met stallingsruimte voor de reddingboten en veiligheidsmiddelen voor de bemanning blijven behouden. Deze locaties zijn van groot belang voor opvang van geredden en samenkomst van vrijwilligers.