Nieuws van de Dorpsraad Andijk over het Openbaar Vervoer

Andijk | APB – De Dorpsraad Andijk heeft al in het begin van dit jaar tal van klachten verzameld aangaande het openbaar vervoer in, naar en van Andijk. Alle klachten die bij ons zijn binnengekomen zijn intussen besproken geweest met verschillende instellingen, zoals de gemeente Medemblik, de Provincie Noord-Holland, de directie van Connexxion en de Rocov (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer Noord-Holland). Dat meldt de Dorpsraad Andijk op haar website.

Provincie Noord-Holland: Buslijnen in Andijk optimaliseren
Mevrouw E. Post, Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, heeft de Dorpsraad Andijk bij brief van 13 juni laten weten dat, naar aanleiding van onze brief van begin dit jaar, er inmiddels onderzoek is verricht door de Provincie en dat de conclusie daarvan is dat de huidige opzet van de buslijnen in Andijk geoptimaliseerd moet worden om alle reizigers correct te blijven vervoeren!

Haltes Dijkgraaf Grootweg
De gemeente Medemblik heeft laten weten dat de aanpassingen van de halte op de Dijkgraaf Grootweg pas dan wordt aangepast als men beschikt over de nieuwe dienstregeling van het komend jaar. De Rocov en de Dorpsraad zijn echter van mening dat de opstapplaats bij de Lidl nú moet worden voorzien van een abri (buswachthokje) en dat de uitstapplaats op de Dijkgraaf Grootweg moet worden voorzien van een hekwerk, omdat deze uitstapplaats in de walkant is geplaatst, direct naast een sloot, zodat mensen veilig kunnen uitstappen!

Lees hieronder meer over de onderwerpen:

  • Betere aansluitingen met scholen in Hoorn
  • Haltes bij Vakantiepark Het Grootslag, Bungalowpark IJsselhof en Jachthavens
  • Verlenging van de lijn 132 naar Enkhuizen
  • Buurtbus Andijk – Medemblik
  • Klachten Openbaar Vervoer
  • Maar eerst nog een besluit van de Provincie!

Betere aansluittijden met scholen in Hoorn
Met de Rocov hebben we overleg gevoerd om te komen tot een betere aansluittijd van de bus op de schooltijden in Hoorn, zodat kinderen niet extreem vroeg op school zijn en dan voor langere tijd op straat verblijven. Een mogelijkheid is een extra halfuursdienst in te zetten. Wat het Martinuscollege aangaat, zie hieronder.

Haltes bij Vakantiepark Het Grootslag, Bungalowpark IJsselhof en Jachthavens
De Dorpsraad heeft aangegeven dat het meer dan wenselijk is dat er een halte komt bij de vakantieparken en de jachthavens. De Rocov ziet een mogelijkheid om een buslijn vanaf het NS-Station vanuit Enkhuizen naar Andijk te laten rijden en weer terug.

Verlenging van de lijn 132 naar Enkhuizen
Er is ook gesproken over de aansluitingen in de regio. De lijn 132 zou in 2013 mogelijk vanuit Hoorn, via Werverhoof en Andijk, richting de Streek gaan rijden, om daar het Martinuscollege aan te doen, om vervolgens naar Enkhuizen door te rijden.

Buurtbus Andijk – Medemblik
Er bestaat een mogelijkheid om een door middel van een buurtbus, ook een buslijn op te starten die vanuit Andijk via Wervershoof naar de stad Medemblik rijdt. Mogelijk dat dit pas in de toekomst kan worden gerealiseerd. Op dit moment rijdt er al een buurtbus tussen Medemblik en Wervershoof.

Klachten Openbaar Vervoer
Met de Rocov is afgesproken dat indien u klachten heeft over het openbaar vervoer in Andijk, u dan er goed aan doet dit te melden aan de Dorpsraad Andijk in plaats van aan Connexxion. U kunt ons mailen: info@dorprsraadandijk.nl, via het contactformulier op onze site: www.dorpsraadandijk.nl of schriftelijk: Dorpsraad Andijk, Postbus 67, 1619 ZH Andijk. Samen met de Rocov zorgen wij ervoor dat uw klacht op de juiste plaats terecht komt, maar ook behandeld wordt! Gebleken is dat Connexxion niet, nauwelijks of erg laat reageert op klachten van reizigers.

Maar eerst nog een besluit van de Provincie!
Al hetgeen wat hiervoor vermeld staat en andere zaken die hier niet gemeld zijn beslist uiteindelijk de Provincie Noord-Holland. Van gedeputeerde mevrouw Post hebben we vernomen dat dát besluit in september zal worden genomen. Zij baseert zich daarop op adviezen van Connexxion en de Rocov, en op basis van signalen vanuit gemeentelijke en maatschappelijke instanties. De Dorpsraad Andijk heeft in ieder geval al datgene gedaan wat in haar vermogen en binnen haar competentie ligt om het openbaar vervoer in Andijk proberen te verbeteren, maar het is uiteindelijk aan de Provincie Noord-Holland die het besluit neemt ten aanzien van daadwerkelijke verbeteringen. De eerdergenoemde brief van mevrouw E. Post, gedeputeerde, biedt in ieder geval het goede nieuws dat ook de Provincie van mening is dat huidige opzet van de buslijnen geoptimaliseerd moet worden om alle reizigers correct te blijven vervoeren!