Orgel Gereformeerde Kerk Andijk wordt gerestaureerd en uitgebreid

Andijk | APB - Eind 2012 wordt het orgel van de Gereformeerde Kerk in Andijk rigoureus hersteld en zelfs uitgebreid. Het orgel stamt oorspronkelijk uit 1892 en is afkomstig van orgelbouwer Proper uit Kampen.  APB | Andijker Nieuws NetAndijk | APB – Eind 2012 wordt het orgel van de Gereformeerde Kerk in Andijk rigoureus hersteld en zelfs uitgebreid. Het orgel stamt oorspronkelijk uit 1892 en is afkomstig van orgelbouwer Proper uit Kampen.

Het stond in die tijd in de voormalige kerk aan de Dijkweg. Het orgel werd in 1930 door de firma M. Spiering uit Dordrecht en onder toezicht van de heer R.G. Crevecoeur te Enkhuizen omgebouwd en uitgebreid en in het nieuwe kerkgebouw geplaatst aan de Middenweg.

Egbert Reitsma
Het front, naar het ontwerp van architect Egbert Reitsma, ‘vormt een machtige bekroning van het platform’.  In 1948 is het kerkorgel hersteld en uitgebreid door de firma Flentrop uit Zaandam. In de jaren 60 van de vorige eeuw heeft groot onderhoud plaatsgevonden en in 1983 zijn de membramen door Flentrop vervangen en is het orgel schoongemaakt.

Amechtig
De restauratie is noodzakelijk wegens vervuild pijpwerk en het orgel is intussen amechtig geworden. Door de restauratie en uitbreiding met een zwaarder register zal het orgel weer helder en toonaangevend spreken tijdens de erediensten en sinds de kerk een rijksmonument is, zal het orgel ook dienst doen bij andere uitvoeringen, zoals orgelconcerten.

Elektro-pneumatisch
De speeltafel staat op de galerij en is elektro-pneumatisch uitgevoerd, dat wil zeggen dat bij het indrukken van een toets van het manuaal, een elektrisch signaal wordt afgegeven aan het orgel om de desbetreffende pijp te laten spreken. Bijkomstigheid is dat er een fractie van een seconde nadat de toets is ingedrukt het orgel dan pas ‘spreekt’. Bij een mechanische orgel, dat wil zeggen met abstracten, wordt de toetsaanslag direct hoorbaar.

Uitbreiding
Al jaren hadden organisten van deze kerk de wens om het orgel uit te breiden met nog een register, in dit geval kom er een 16’ bij als uitbreiding.

Orgelfonds
Hoewel de restauratie en uitbreiding financieel gedekt zijn zijn bijdragen voor het ‘Orgelfonds’ altijd welkom, want een dergelijk instrument behoeft onderhoud, zoals periodiek stemmen en moet weer een halve eeuw mee. Bijdragen kunnen worden gestort op Rabo-bankrekening 3024.03.566 t.n.v. Geref. Kerk Andijk onder vermelding van ‘Orgelfonds’.