Column van Dirk Kuipers, wethouder gemeente Medemblik

Wouter Bos schrijft vanaf heden om de twee weken een column in de Volkskrant. Dat bracht mij op het idee om de week bericht te doen van mijn werkzaamheden als wethouder. Natuurlijk niet in de krant, maar op deze site. Nederigheid past mij in deze. Een lokale PvdA – bestuurder zal iets minder lezers trekken dan een gevierde ex-minister; alhoewel dat ‘gevierde’ wellicht na de uitspraak van de commissie De Wit wat genuanceerd moet worden.

Column van Dirk KuipersNever a dull moment en dat geldt zeker de afgelopen dagen. Het failliet van het eerste kabinet Rutte was zaterdag een feit. Wilders voorlopig gekooid. De VVD en CDA zijn blij van de PVV verlost te zijn, maar duidelijk is dat ze achttien maanden hiervoor een kapitale inschattingsfout hebben gemaakt.

Het vallen van het kabinet heeft grote lokale gevolgen.

Afgelopen woensdag waren bestuurders, ambtenaren en instellingen van zeven West-Friese gemeentes bij elkaar in het gebouw van SG Newton in het kader van de transformatie van de AWBZ, jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen. Grote en ingrijpende operaties. Om een indruk te geven: het totale budget van gemeentes wordt verhoogd met 50% om hier uitvoering aan te kunnen geven. Voorlopig even in de ijskast.

Vrijdag naar het afdelingshoofd sociale zaken gemaild dat alle activiteiten rond de huishoudtoets moeten worden gestopt. Een draak van een regeling en goed dat deze van de baan is. Heeft echter wel veel ambtelijke tijd en dus geld gekost. Datzelfde geldt voor het herstructureringsplan van de sociale werkvoorziening. Dat moest voor 1 mei ingeleverd zijn bij het ministerie wilde je aanspraak maken op een bijdrage uit het herstructureringsfonds van 400 miljoen euro. Voorlopig uitgesteld tot 1 juni.

De aandacht zal de komende weken intern gefocust zijn op de kadernota. Forse ingrepen zijn nodig om de begroting van Medemblik sluitend te maken en de Raad zal hierin keuzes moeten maken.

Keuzes die gevolgen hebben voor maatschappelijke instellingen, maar ook voor de interne organisatie. De komende jaren zullen er minder inkomsten zijn en dat houdt in dat de uitgaven daarmee in de pas moeten lopen.

In juli zal duidelijk zijn hoe de begroting voor 2013 er uit zal gaan zien.

Dirk Kuipers

Dirk Kuipers is namens de PvdA Medemblik wethouder van de gemeente Medemblik. Hij heeft Financiën, WMO zaken, Sociale Zaken, Dienstverlening, Kernenbeleid en ICT in zijn portefeuille

Eén reactie

  1. Goede column; geeft goed dilemma’s van lokaal bestuur weer. Uitstel van huidige wetsvoorstel Werken naar Vermogen kan gemeenten en organisaties om “van onderaf” te hervormen. Want de sociale zekerheid heeft een goed gefundeerde hervorming nodig, echter niet vanuit de neoliberale utopie (zoals het plan van Paul de Krom), en evenmin lapmiddelen. We kunnen nu eindelijk sociale duurzaamheid, zoals Herman Wijffels die bepleitte tijdens het Divosa – VNG congres van november 2011, als uitgangspunt nemen.

Reacties zijn gesloten.