Oud-Andijker Martin Baltes in Indonesië zet zijn verzamelde (genealogische) werken van Andijk en Wervershoof op Internet

Een fragment van een DTB-boek van AndijkMartin BaltesOud-Andijk (Martin) M.G. Baltes, thans wonende in Tanjung Pinang, Indonesië, blijft zich bezighouden met genealogische gegevens te verzamelen van Andijk en Wervershoof. Na 6 jaar staan de gegevens nu ook van Wervershoof op zijn site. Begin deze week heeft hij nog de laatste hand aan gelegd om het geheel compleet te maken.

Hier is het resultaat te vinden van zijn jarenlang werk aan het samenstellen van databases welke zijn gebaseerd op de kerkboeken van de Andijker Buurtjeskerk. Het betreft hier de doopboeken, de trouwboeken en de begraafboeken van deze in 1667 gefundeerde kerk.

imageIn deze boeken zijn de gegevens te vinden van vele voorvaderen van tegenwoordige Andijkers, al moet direct gezegd worden, dat de boeken niet geheel compleet zijn en er dus grote hiaten zitten in de geschiedenis van de Andijker Buurt. Desalniettemin zijn er lange genealogische lijnen te ontdekken van Andijker families, welke vele Andijkers best interessant zullen vinden, voor zover zij niet al zelf hun stamboom hebben uitgezocht.