Burgemeesters blij met uitkomsten onderzoek horeca

REGIO – De burgemeesters van West-Friesland en Schagen zien in de resultaten van het onderzoek dat de Koninklijke Horeca Nederland heeft laten uitvoeren een bevestiging van de door hen ingeslagen weg. Niet alleen de West-Friese bevolking, maar ook horecabezoekers hebben in ruime meerderheid geen problemen met vroeger uitgaan.

In het vorig jaar gepresenteerde plan van aanpak Jeugd en Alcohol ontvouwen de gemeenten een breed pakket maatregelen voor alcoholmatiging en overlastbeperking. Vervroegen van het uitgaansleven is daarvan een onderdeel. Zo geldt per 1 januari 2010 op vrijdag en zaterdag in de West-Friese gemeenten 00:00 uur als uiterste binnenkomsttijd voor de horeca. De horeca sluit om 02.00 uur, tenzij er een ontheffing is om later dicht te gaan.

Brede steun

Onderzoek dat de West-Friese gemeenten eerder onder de bevolking hielden (zie http://www.westfrisland.nl) wees uit dat driekwart vroeger uit zou willen gaan. Uit met jongeren gevoerde gesprekken kon dat ook worden opgemaakt. Nu blijkt ook uit het onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland dat het vervroegen van sluitingstijden voor 85 procent van de horecabezoekers geen probleem is. Iets meer dan de helft zegt dan voortaan vroeger uit te gaan terwijl eenderde aangeeft dan toch al weg te zijn. De uiterste binnenkomsttijd van 00.00 uur is voor meer dan de helft (53 procent) geen probleem; de helft daarvan vindt het zelfs een goed idee.

Alcoholtoerisme

Volgens Koninklijke Horeca Nederland werkt de West-Friese toegangsstop alcoholtoerisme naar de buurregio’s in de hand. Het onderzoek ondersteunt die conclusie niet: een meerderheid van 56 procent van de horecabezoekers geeft aan dat niet te zullen doen.

Nieuwe informatie

Het onderzoek heeft voor de gemeenten ook nuttige nieuwe informatie opgeleverd. Zo zou de toegangsstop voor 68 procent van de horecabezoekers geen invloed hebben op de alcoholconsumptie. Toch zegt 7 procent dan te zullen minderen. Dat percentage ligt hoger dan de 5 procentdoelstelling van de gemeenten. De vervroegde toegangsstop heeft volgens het onderzoek geen noemenswaardig effect op de omvang van het uitgaanspubliek. "Men blijft uitgaan", aldus het rapport. Daarmee heeft de horeca geen omzetverlies te vrezen. De meest kritische uitlatingen zijn opgetekend onder jongeren die de doelgroep vormen van het gemeentelijk beleid. Die opvattingen gaan de gemeenten gebruiken om de uitvoering van de op hen gerichte activiteiten nog eens toe te spitsen.

Gezellig maken

Zowel uit het eigen onderzoek van de gemeenten als uit het onderzoek van de horeca komt naar voren dat het uitgaanspubliek het belangrijk vindt dat het ook vroeg gezellig is. Daar ligt voor de horeca een belangrijke uitdaging. De horeca zelf heeft begin dit jaar in Schagen overigens al succesvol geëxperimenteerd met vroeger uitgaan door al vroeg een aantrekkelijk programma te bieden.

Deelnemers

In het project Jeugd en Alcohol werken de volgende partijen samen: de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Wervershoof, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Brijder Verslavingszorg, GGZ-centrum Westfriesland, Politie Noord- Holland Noord en Openbaar Ministerie. Het project Jeugd en Alcohol wordt voorbereid, uitgevoerd en ondersteund door het Programmabureau Integrale Veiligheid Noord- Holland Noord in samenwerking met de in het project deelnemende partners.

Eén reactie

  1. Afgelopen week reageerde ik al op een artikel waarin de KHN uit een onderzoek juist concludeerde dat het vervroegen van de sluitingstijden geen effect zou hebben. Maar de burgemeesters hebben er kennelijk een eigen interpretatie aan weten te geven.

    Nog steeds blijft de vraag waarom die burgemeesters de sluitingstijden zo willen vervroegen. Het probleem was toch de jeugd die te veel drinkt in West-Friesland? Maar uit dit artikel blijkt weer dat de burgemeesters blij zijn dat zeven procent van de cafébezoekers (die bijna allemaal volwassen zijn) zegt minder alcohol te gaan drinken.

    Doe dan niet zo moeilijk en zeg gewoon eerlijk: “wij willen de cafés eerder dicht omdat wij als burgemeesters vinden dat ook volwassenen te veel drinken, wij weten wel wat beter voor u is en wij leren u wel dat u om twee uur toch echt moet zijn gestopt met het drinken van een biertje”.

Reacties zijn gesloten.